"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-04

Starkt deltagande på WASPs vinterkonferens

NYHET Över 20 forskare från Umeå universitet deltog vid WASP vinterkonferens som en del av Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna.

Text: Mikael Hansson

WASP vinterkonferens hålls i januari varje år. Den innehåller en kick-off för nya doktorander och nya handledare, där en introduktion ges till WASP forskarskola och relaterade aktiviteter. I år hölls en av huvudföreläsningarna av Frank Dignum, professor i social AI vid Umeå universitet.

WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW. Den totala budgeten för programmet är mer än 5,5 miljarder kronor med målet att rekrytera upp till 60 nya forskargrupper och över 300 doktorander till lärosäten i Sverige.

Inte bara omfattningen av satsade pengar utan även kombinationen mellan artificiell intelligens, autonoma system, programvara och en tydlig samverkan med svensk industri gör WASP unikt.

WASP vid Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom WASPs centrala områden. Forskningen inom datormoln är världsledande. Forskargrupper finns inom reglerteknik, industriell simulering, intelligent robotik, datorseende relaterade till robotik och medicinska beslutsstöd. Metoder för maskininlärning utvecklas och tillämpas inom bland annat life science-området.