"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-15

Start för internationellt AI-nätverk

NYHET AI-rådet vid Medicinska fakulteten, MAI, har anordnat det internationella minisymposiet ”AI in Precision Medicine – Latest Development and Future Directions” och en retreat i Granö. Deltagarna gav arrangemanget höga betyg, och en majoritet vill fortsätta med nätverket.

Text: Claes Björnberg

Den snabba utvecklingen av verktyg och modeller som baseras på artificiell intelligens, AI, har väckt omfattande uppmärksamhet och intresse och anses vara en ny teknologirevolution i global skala. För att ge aktuell information om AI-modeller, bjöd MAI in ledande experter inom området för att dela med sig av deras spännande forskning och kliniska praxis.

Björn Rotter, chef för företaget Genxpro, Frankfurt, Tyskland, presenterade sina specialiserade AI-verktyg, som har använts för upptäckt av nya biomarkörer och terapeutiska läkemedel för cancer.

Diagnoser och prognoser

Kevin Sandeman, sektionschef för klinisk patologi, Skånes universitetssjukhus i Malmö, presenterade sina erfarenheter av etablering av ett nationellt nätverk och digital hälsa. Patologen Felicia-Elena Marginean presenterade sitt projekt för att utveckla och tillämpa AI-verktyg i diagnostik och prognostik av prostatacancer, och Nina Sundström, Institutionen för strålningsvetenskaper, berättade om framgångarna med AIM North, ett kompetenscenter för tillämpad AI inom klinisk forskning och utveckling.

Öppen databas

Under eftermiddagssessionen presenterade Roxana Daneshjou, en ledande expert och kliniker inom tillämpning av AI-verktyg vid Stanford University, sin unika forskning. Hon gav spännande information om hur Stanford University och sjukhus gör sin databas tillgänglig och öppen för att möjliggöra utveckling och optimering av nya AI-modeller.

Fehmi Ben Abdesslem från RISE och Karolinska sjukhuset höll en pedagogisk föreläsning om AI:s historia och hur AI-verktyg används inom olika områden.

AI-rådets vision

22 experter deltog i evenemanget i Granö under 1,5 dag. Session 1 och 2 rörde lärdomar i att etablera strategiska, multidisciplinära excellenscentra och AI-samarbeten inom forskning. Jenny Persson, professor i tumörbiologi och ordförande för MAI, presenterade rådets vision, långsiktiga mål och strategiska handlingsplaner och aktiviteter.

Strukturen för det nybildade UmU AI-centret TAIGA presenterades av Nina Sundström. Carolina Wählby, Uppsala universitet, presenterade bland annat sitt forskningsarbete, och Mattias Rantalainen från Karolinska institutet talade om att utveckla AI till produkter på marknaden.

AI-utbildning

I session 3 var AI-utbildning huvudämnet. Madeleine Blusi gav en översikt om de AI-utbildningsprojekt som MAI har initierat och ansvarar för. Karl Nyberg presenterade sin erfarenhet som läkarstudent av att använda ChatGPT.

Mötet den 29 maj avslutades av Roxana Daneshjou. Hon gav en översikt över det strategiska arbetet med att utveckla och tillämpa AI-verktygen för att förbättra kvaliteten på diagnostiken och standardiseringen av de kliniska databaserna.

Breda nätverk

Den 30 maj inleddes med att Kalle Åström, direktör och koordinator för AI Lund, presenterade sin erfarenhet av att etablera AI LUND som ett centrum för AI-nätverk av multidisciplinära samarbeten inom forskning, utbildning och innovation.

Krzysztof Bartoszek vid Linköpings universitet presenterade sina erfarenheter av att bilda utbildningsprogram inom AI på kandidat- och masternivå. Han bjöd in alla partners för samarbete inom utbildning i AI-tillämpning inom medicinområden.

Höga betyg

Sammanfattningsvis har MAI initierat och byggt upp ett nätverk på nationell och internationell nivå med fokus på AI inom medicin, sjukvård och biomedicinsk forskning. Detta evenemang var mycket uppskattat. Majoriteten av deltagarna (17 av 19) gav mycket bra och utmärkta poäng, 2 gav bra poäng, och en majoritet vill också fortsätta med detta nätverk. Flera deltagare från de andra regionerna i Sverige och från Stanford University har redan skickat meddelandet till MAI att de vill anordna nästa nätverksevenemang i sina universitet och regioner.