"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-06

Stipendier ur H.M. Konungens 50-årsfond till miljöforskare i Umeå

NYHET Tre av de 14 stipendier och bidrag som i år delas ut ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö går till forskare vid Umeå universitet: ekologerna Jenny Ask och Anouschka Hof samt kemisten Stina Jansson.

Stipendiaterna tillkännagavs i samband med H.M. Konungens födelsedag.

Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungliga Slottet i Stockholm den 7 maj.

Stipendiater:

Fil dr Jenny Ask, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet”Hur kommer Bottniska viken att påverkas av havsförsurning?”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Anouschka Hof, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet”Hotas tobisgrisslan av ett varmare klimat?” 
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Stina Jansson, kemiska institutionen, Umeå universitet ”Omvandling av organiskt avfall till smarta material” 
Beslut: 85 000 kronor

Om stiftelsen:

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Stipendiet tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag. En kommitté bestående av representanter för KVA, Kungl. Vetenskapsakademien, KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, samt IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, presenterar förslag till stipendiater för stiftelsens styrelse.

Mer information om alla stipendier och bidrag som delas ut 7 maj

För mer information, kontakta gärna:

Jenny Ask, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, telefon: 090- 786 78 57, e-post: jenny.ask@umu.se

Anouschka Hof, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, telefon: 090-786 63 77, e-post: anouschka.hof@umu.se

Stina Jansson, kemiska institutionen, telefon: 090-786 76 22, e-post: stina.jansson@umu.se

Högupplöst foto. Foto: Ingrid Söderbergh. Bildtext: Från vänster Jenny Ask, Anouschka Hof och Stina Jansson.

Redaktör: Ingrid Söderbergh