Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-04

Stöd till husägare för hållbar energirenovering av småhus

NYHET Thomas Olofsson har beviljats stöd med 2,9 Mkr för att utveckla beslutsstöd för hållbar energirenovering av småhus. Databaser med information om byggnadskaraktäristik och energianvändning blir alltmer tillgängliga. Detta kan driva på utvecklingen att använda en datadriven strategi för att möjliggöra och erbjuda skräddarsydda energieffektiva åtgärder vid renovering. Det övergripande syftet med projektet är att stödja intressenter att fatta beslut för att uppnå hållbar energirenovering i småhus.

Fristående hus (en- och tvåfamiljshus som ägs av privata ägare) utgör mer än 50% av det svenska bostadsbeståndet och svarar för 12% av den totala energiförbrukningen i Sverige. Cirka 80% av dessa hus är mer än 30 år gamla, med mindre omfattande värmeisolering och har sällan ventilationssystem med värmeåtervinning. En undersökning genomförd av Boverket konstaterades att en väsentlig del av de 821 husen måste renoveras för att energieffektiviseras (Boverket, 2010). Dessa äldre befintliga fristående hus ger därför en unik möjlighet att engagera sig för omställningen till ett hållbart energisystem.

Syftet med projektet är att tillhandahålla en datadriven modell som är tänkt att utgöra ett beslutsstöd vid energirenovering för småhusägare. Konsekvenser av alternativa energirenoveringslösningar predikteras med information från en konsistent databas med Big Data, som baseras på Boverkets databas med energideklarationer, geografiska informationssystem (GIS) från Lantmäteriet. Den upprättade databasen och utvecklade maskininlärningsalgoritmer är integrerade i en metod, som extraherar fallspecifik kunskap baserat på tekniska lösningar och faktisk energianvändning. På det sättet ger den utvecklade metodiken (som blir open-access) småhusägare tillgång till specifik information om energibesparing för olika energirenoveringsmetoder. Genom att nå en stor del av småhusägarna med användarvänlighet och open-access så stödjer projektet omställningen till ett hållbart energisystem.

Kontakt