"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-08

Stor satsning på humanistisk forskning och forskarutbildning

NYHET Umeå universitet satsar på humanistisk forskning och anställer 32 nya forskare. Det är ett led i det strategiska arbetet för att göra den humanistiska forskningen i Umeå ännu starkare.

Umeå universitets humanistiska fakultet driver ett omfattande utvecklingsarbete, en Humanistisk offensiv. Forskning är ett av insatsområdena. Fakulteten söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Med stöd av universitetsstyrelsen och Baltic-donationen utlyser man just nu 32 nya forskningstjänster: biträdande lektorer, postdoktorer och doktorander.

- Det här tillskottet av ny humanistisk forskning är en mycket viktig injektion för humanistiska fakulteten. Vår ambition är att uppnå attraktionskraft på toppforskare från andra delar av världen, säger Britta Lundgren, dekan vid humanistiska fakulteten.

De sex biträdande lektorerna får möjlighet till sex års forskning inklusive en längre vistelse vid ett internationellt universitet. De nitton doktoranderna kommer att ingå i en ny forskarskola för humaniora och liksom innehavarna av de sju tvååriga postdoktorsanställningarna få egna resurser för internationalisering. Läs mer i utlysningen.

För mer information om satsningen eller intervju, kontakta gärna professor Britta Lundgren, dekan vid humanistiska fakulteten
tel 070-651 68 22 eller e-post.