"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-29

Stora mängder antimikrobiella ämnen i svenska avloppsreningsverk

NYHET Ett stort antal antibakteriella ämnen hittas i slam och vatten i svenska avloppsreningsverk. Flera av dem passerar delvis igenom verken och släpps ut i vattenmiljön. Med ny teknik som ozonering och aktivt kol kan utsläppen minskas betydligt. Det visar Marcus Östman i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet onsdagen den 7 november.

Antibakteriella ämnen används i samhället för att bekämpa bakterier, både i form av antibiotika men även som disinfektions- och konserveringsmedel i kosmetika med mera. Det finns misstankar om att antibiotika och andra antimikrobiella ämnen i miljön kan bidra till uppkomsten av antibiotikaresistenta bakterier. Av försiktighetsskäl är det därför viktigt att försöka hålla nere halterna så mycket så möjligt.

Marcus Östman visar i avhandlingen att många antibateriella ämnen är mycket vanliga i avloppsreningsverken och dessutom i höga halter.

– Högst halter finns i slammet, speciellt av så kallade kvartära ammoniumföreningar. Det utgående avloppsvattnet innehåller generellt lägre halter men stora mängder släpps ändå ut totalt.

I dagsläget saknas lagstiftning för att reglera utsläppen av dessa ämnen från reningsverk. Ny teknik utvärderas dock för att råda bot på problemet och i avhandligen analyseras Sveriges första reningsverk med ozon i full skala i Knivsta samt en testanläggning med aktivt kol.

– Ozonet ökar reningseffektiviteten men det är först med aktivt kol som resultatet blir riktigt bra för många av de undersökta ämnena säger Marcus Östman. Att bygga ut reningsverk med avancerad rening som nu har börjat ske skulle kunna minska utsläppen till miljön av ämnen som i dag är svåra att rena bort, som till exempel antibiotika och många andra läkemedel.

Avhandlingen är publicerad digitalt

Marcus Östman är född och uppvuxen i Finspång och har sedan tidigare en kandidatexamen och en masterexamen i kemi från Umeå universitet.

Pressbild. Foto: Elin Näsström

Om disputationen:

Marcus Östman, Kemiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln: Antimicrobials in sewage treatment plants – occurrence, fate and resistance. Svensk titel: Antimikrobiella ämnen i avloppsreningsverk – förekomst, avskiljning och resistens.
Disputationen äger rum onsdagen den 7 november klockan 13:00 i Aula Anatomica (Bio.A.206), Biologihuset, Umeå universitet
Fakultetsopponent är Prof. Dr. Klaus Kümmerer, Institute for Sustainable and Environmental Chemistry, Leuphana University, Lüneburg, Germany.
Huvudhandledare är Mats Tysklind.


För mer information, kontakta gärna:

Marcus Östman, kemiska institutionen vid Umeå universitet
Telefon: 073-612 80 01
E-post: marcus.ostman@umu.se