"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-14

Stort intresse för Sujata Patels installationsföreläsning

NYHET Sujata Patel innehar 2021 års Kerstin Hesselgren gästprofessur som finansieras av Vetenskapsrådet. Patel är distingerad professor i sociologi vid Savitribai Phule Pune University, Indien, och kommer under de kommande två åren verka som gästprofessor vid Sociologiska institutionen i Umeå. Den 7:e april höll hon sin installationsföreläsning i digital form vid Umeå universitet.

Stefan Svallfors från Vetenskapsrådet, Umeå universitets vicerektor Dieter Müller samt Per Wisselgren från Sociologiska institutionen höll korta inledningsanföranden och hälsade åhörare och särskilt Sujata Patel välkomna. 

Föreläsningen hade rubriken "Colonialism and Its Knowledges". I den lyfte Sujata Patel fram hur postkoloniala, dekoloniala och andra globala sydteorier bidragit till att både vitalisera sociologin och problematisera flera av dess nyckelbegrepp såsom modernitet, klass, kön och ras. Som en konsekvens har dessa perspektiv även bidragit till att understryka behovet av att utveckla olikartade och alternativa förståelser av vår tids globala moderniteter med avseende på nivå och geografiska sammanhang.

En fördel med det digitala formatet visade sig vara att installationsföreläsningen kunde följas av mer än hundratalet åhörare från både Sverige och övriga världen.

Sujata Patel kommer under sin tid som gästprofessor medverka på doktorandkurser, delta i seminarier och presentera sin forskning i olika sammanhang. Värdinstitution för gästprofessuren är Sociologiska institutionen, Umeå universitet, i samarbete med Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet, Umeå centrum för genusstudier (UCGS), Swedish South Asian Studies Network (SASNET) Lunds universitet, samt Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Gästprofessurens vistelse är uppdelad i fyra perioder. Av dessa är den första perioden, som genomförs digitalt under vårterminen, samt de två avslutande perioderna under 2022, förlagda till Umeå universitet.

Föreläsningen dokumenterades. Lyssna på den här.