"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-09

Strålbehandling halverar dödligheten av prostatacancer 15 år efter diagnosen

NYHET En longitudinell nordisk studie som jämfört resultaten av antihormonbehandlingar med eller utan tillägg av lokal strålbehandling visar att den kombinerade behandlingsformen av prostatacancer halverade risken att dö av prostatacancern 15 år efter diagnos. Detta enligt en uppföljningsstudie som nyligen publicerats i European Urology.

– Innan sekelskiftet var det tradition att endast kastrera män med hög risk eller aggressiv lokal prostatacancer utan spridning, eftersom man räknade med att den redan var obotlig, säger Anders Widmark, som är överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och som lett studien.
– När vi publicerade de första resultaten av den här studien i Lancet 2009 bidrog vi till att ändra inställningen kring strålbehandling av äldre patienter med avancerad prostatacancer. I denna uppföljningsstudie presenterar vi ännu tydligare resultat som klart visar hur patienter som tidigare ansågs obotliga kan botas i stor utsträckning och att de därför skall erbjudas tillägg av strålbehandling.

I studien, som också publiceras i majnumret av European Urology, har forskare jämfört en vanlig nordisk tablett-baserad antihormonbehandling (med så kallade antiandrogener) och samma behandlingsform med tillägget av lokal strålbehandling. Resultaten vid en långtidsuppföljning 15 år efter diagnos visade att behandlingar med tillägget av strålbehandling halverade risken att patienterna avled i sin prostatacancer från 34 procent till 17 procent.

Anders Widmark

Forskare vid Umeå universitet har tillsammans med kollegor i Norge och Danmark rekryterat totalt 875 patienter som behandlats för lokalt avancerade prostatatumörer eller mindre tumörer med aggressivt beteende, vid ett 40-tal kliniker i Sverige och Norge mellan 1996-2002, och sedan fortsatt att följa dem. Studien är gjord inom ramen för Skandinaviska Prostatacancergruppen (SPCG) och Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUO), under ledning av Anders Widmark. 2009 publicerade gruppen de första resultaten i tidskriften Lancet, vilket bidrog till att förändra inställningen vad gäller behandling av äldre personer med prostatacancer.

Prostatacancer är den absolut vanligaste enskilda cancersjukdomen i Sverige. Varje år diagnostiseras ungefär 9 000 patienter. I Sverige används traditionellt antiandrogen, vilket är en antihormonell behandling med mindre biverkningar än kastrering. Behandlingen bromsar cancercellernas tillväxt genom att blockera den stimulerande effekten av testosteron.

– Vi håller också på att utvärdera hur antihormonbehandling av prostatacancer påverkar patienternas livskvalité. Även den studien kommer vi snart att publicera, säger Anders Widmark.

Läs en digital publicering av artikeln i European Urology

Om publikationen:

European Urology, artikel: Ten- and 15-yr prostate cancer-specific mortality in patients with non-metastatic locally advanced or aggressive intermediate prostate cancer. Randomized lifelong endocrine treatment alone or combined with radiotherapy: final results of the Scandinavian Prostate Cancer Group. Författare: Sophie D. Fosså, Fredrik Wiklund, Olbjørn Klepp, Anders Angelsen, Arne Solberg, Jan-Erik Damber, Morten Hoyer och Anders Wimark. DOI: http://dx.org/10.1016/j.eururo.2016.03.021.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Widmark, Institutionen för strålningsvetenskaper, Enheten för onkologi, Umeå universitetTelefon: 090-785 2857; 070-584 4330
E-post: anders.widmark@umu.se

Redaktör: Daniel Harju