"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-27

Studenters förslag på lösningar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål

NYHET Torsdagen den 6:e december kommer Lindellhallen förvandlas till en idéutställning – det är studenter från Handelshögskolans kurs Socialt och ekologiskt entreprenörskap som presenterar sina projekt där de utvecklar förslag på produkter, tjänster och aktiviteter för att lösa lokala och globala samhällsproblem.

Kursen ges varje år med syfte att diskutera entreprenörskapets roll för att lösa lokala och globala utmaningar och för att ge studenterna inspiration och verktyg för att agera. Resultatet är lösningar som kan inbegripa allt från nya cirkulära affärsmodeller, tillverkning av hållbara kläder och väskor från plasten i havet, en tjänst för att öka den biologiska mångfalden och de gröna ytorna i Umeås bostadsområden, eller nya sätt att minska utsattheten bland barn via mentorskap.

Utställningen och kursen är kopplade till det pågående arbete med FN:s hållbarhetsmål som Handelshögskolan vid Umeå Universitet genomför under hösten och som samlas under #17goals17weeks. Handelshögskolans mål är att erbjuda studenter och anställda en lärandemiljö av hög kvalitet som stimulerar till ett självständigt tänkande och proaktivt förhållningssätt till frågor rörande hållbar utveckling och att genom samverkan med andra sprida kunskaper om och för hållbar utveckling till det omgivande samhället.

Välkomna!

Datum: 2018 -12 – 06
Tid: 10:00 – 13:00
Plats: Lindellhallen, Samhällsvetarhuset, Umeå Universitet

Kontaktpersoner:

Maxim Vlasov, maxim.vlasov@umu.se (doktorand vid Handelshögskolan i Umeå och en av lärarna på kursen)

Mikael Lindbäck, mikael.lindback@umu.se (administrativ chef och hållbarhetssamordnare vid Handelshögskolan)