"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-13

Överbelastningsattacken på umu.se är nu löst

NYHET Under helgen den 11-12 februari utsattes 26 lärosäten i Sverige av omfattande överbelastningsattacker. Umeå universitet, med webbsidan umu.se där Studentwebben finns, var en av dem som drabbades. Tack vare den lösning vi använder i Umeå kunde problemen avvärjas snabbt.

Text: Sofia Westerlund

Gemensamt för de 26 svenska lärosäten som under helgen utsattes för överbelastningsattacker var att angriparna riktade in sig på de externa webbsidorna, i Umeås fall umu.se där Studentwebben finns.

En överbelastningsattack innebär att en angripare använder ett stort antal datorer för att samtidig belasta en viss webbsida. Syftet är att göra webbsidan så svåråtkomlig som möjligt. Konsekvensen för användaren blir att webbsidan kan upplevas långsam och i värsta fall är den svår att nå. I en överbelastningsattack förloras ingen data och det handlar inte om något intrång.

Effektiv lösning för att stå emot överbelastningsattacker

I Umeå har vi en lösning för att hantera den här typen av belastningsattacker och göra oss så motståndskraftiga vi bara kan. Lösningen innebär att när attacken upptäcks kan vi snabbt växla över till en annan version av umu.se som klarar den här typen av problem.

Under måndagen öppnades trafiken även för studenter utanför Sverige

Då attacken upptäcktes satte ITS omgående in motåtgärder för att säkra åtkomst till umu.se och efter ett dygn växlades det tillbaka till den ordinarie webbsidan igen. Sidan fungerar nu som vanligt och de filter som sattes in, för att skydda webbsidan mot åtkomst utanför Sverige, togs under måndagen bort. Med anledning av läget har ITS tillsammans med Sunet (Swedish University Computer Network) också skärpt bevakning och kommer att agera ytterligare om problemen återkommer.