"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-01-16

Studerar faktorer som säkerställer cellens proteinproduktion

NYHET Felaktigheter i tRNA-biogenesen kan påverka genuttrycket och är förknippade med många typer av sjukdomar såsom cancer och neurologiska sjukdomar. I sin avhandling bidrar Fu Xu till kunskap om funktionen hos de faktorer som påverkar tRNA-biogenes.

Text: Ingrid Söderbergh

Den genetiska informationen lagrad i DNA avkodas till RNA under transkriptionprocessen, och budbärar-RNA (mRNA) avkodas till proteiner under translationsprocessen. Under translationsprocessen fungerar transfer-RNA (tRNA) som en adaptormolekyl genom att transportera byggstenarna aminosyror till ribosomer, cellens proteinfabrik. Således är de faktorer som krävs för biosyntes och funktion av tRNA vitala för syntes av proteiner.

Många av människans gener och proteiner liknar dem som finns i jästceller. Forskarna använder därför jäst som modell för att lära sig mer om de genetiska grunderna hos människa.

I sitt avhandlingsarbete fann Fu Xu att proteinet YPK9 påverkar translationsprocessen i jäst. I en genetisk screen efter faktorer som krävs för att en suppressor-tRNA kan läsa ett stoppkodon, fann han att avsaknad av Ypk9-proteinet orsakar en defekt i denna genomläsning genom att påverka cellnivåerna av polyaminer, vilka är positivt laddade metaboliter.

– Den mänskliga motsvarigheten till Ypk9-proteinet heter PARK9 och är förknippat med Parkinsons sjukdom. Alltså kan mina observationer i jäst ge en ledtråd till mekanismen för PARK9-associerad Parkinsons sjukdom, säger Fu Xu.

Elongator är ett proteinkomplex som krävs för bildning av en specifik uppsättning av tRNA-modifieringar i eukaryota organismer. Inaktivering av elongator-komplexet orsakar en translationell defekt som genererar flera fenotyper i jäst och har även kopplats till sjukdomar hos människor. I avhandlingen visar Fu Xu att det mRNA-bindande proteinet Ssd1 påverkar flera fenotyper hos en elongator-mutant.

Dessutom identifierade Fu Xu i sitt avhandlingsarbete flera nya faktorer som påverkar tRNA-biogenes och som är viktiga för translation.

Fu Xu kommer från Kina och har en masterexamen i molekylärbiologi från Umeå universitet.

Läs hela avhandlingen

 

Om disputationen:

Onsdagen den 29 januari försvarar Fu Xu, Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Factors modulating tRNA biogenesis and function in Saccharomyces cerevisiae. Svensk titel: Genprodukter som modulerar tRNA-biogenes och funktion i Saccharomyces cerevisiae.

Disputationen äger rum klockan 09.30 i N320, Naturvetarhuset.

Fakultetsopponent är professor Raffael Schaffrath, Institutionen för mikrobiologi, Kassel Universitetet, Tyskland.