"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-15

Studiebarometern 2009 – gör din röst hörd!

NYHET För att så många studenter som möjligt ska hinna fylla i Studiebarometern 2009 är den öppen fram till 15 februari. Umeå universitet genomför undersökningen för att öka kunskaperna om hur studenterna upplever sina studier och sina studieförhållanden.

Studiebarometern utgör en viktig del i universitetets kvalitetsarbete. För att resultatet av kartläggningen ska få en hög trovärdighet och för att den ska kunna ligga till grund för utvecklingsarbeten är det viktigt att vi får en så hög svarsfrekvens som möjligt.

Eftersom det är viktigt att alla som svarar på enkäten är registrerade studenter vid Umeå universitet krävs CAS-inloggning för att komma åt den. Enkäten når du genom att logga in i Portalen och klicka på den röda webbannonsen ”Gör din röst hörd!”.

Frågor om undersökningen kan ställas till utbildningsledare Nils Eriksson (nils.eriksson@adm.umu.se) eller utredare Boa Drammeh (boa.drammeh@adm.umu.se).

Redaktör: Annica Höglund