"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-18

Substanser i hornhinnan aktiverar läkning av synnedsättande ärrbildning

NYHET Två substanser som främst är förknippade med nervsystemet spelar en viktig roll i läkningsprocesser i hornhinnan. Upptäckten tyder på att dessa substanser som produceras naturligt i hornhinnan, skulle kunna utgöra grunden för en ny icke-kirurgisk behandling av ärrbildning och grumlingar i hornhinnan. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Doktoranden Marta Słoniecka vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi har upptäckt att neuropeptiden substans P och signalsubstansen acetylkolin aktiverar och förbättrar läkning av hornhinnan. De två substanserna förknippas oftast med nervceller i hjärnan men produceras också av celler i stroman, hornhinnans tjockaste lager.

Grumlingar i hornhinnan uppstår när skada eller infektion skapar ärrbildning på hornhinnan. Det är den fjärde vanligaste orsaken till blindhet i världen, varje år rapporteras 1,5-2 miljoner nya fall av blindhet på ett öga. Ärrbildningen som kan leda till förlorad syn, hindrar ljus från att passera genom hornhinnan till näthinnan, vilket får hornhinnan att se vit eller grumlig ut.

Befintliga behandlingsmetoder innebär att ärrbildning på hornhinnans yta tas bort med laserkirurgi. Men ärrbildning som går djupare in i hornhinnan kräver en hornhinnetransplantation. Brist på donerade hornhinnor begränsar tillgängligheten till transplantationer och dessutom kan komplikationer som avstötning av hornhinnetransplantatet, leda till att patienten behöver långsiktig medicinering och regelbundna besök på en ögonklinik.

– Tillgång till hornhinnekirurgi är begränsad i i-länder och behandlingsformen är ofta inte alls tillgänglig i u-länder. Nya behandlingsformer med lokalt applicerade substanser i form av ögondroppar, skulle kunna minska behovet av kirurgiska ingrepp, men också tillgänglighet till behandling på platser där transplantationer idag inte är en möjlighet. Mer forskning behövs nu för att undersöka hur dessa neuropeptider och signalsubstanser kan användas i behandling för att förhindra, minska och kanske till och med läka ärrbildning på hornhinnan, säger Marta Słoniecka.

Forskningsupptäckterna tyder på att behandling med substans P och acetylkolin skulle kunna aktivera de cellprocesser som är inblandade i läkning av hornhinnan. Substans P förbättrar förflyttning av keratocyter (i.e. celler i hornhinnans stroma-lager), vilket är en viktig del av läkningsprocessen, medan acetylkolin stimulerar tillväxten av keratocyter och motverkar celldöd. I nästa steg kommer forskarna att undersöka de effekter som substans P och acetylkolin har på keratocyter, samt använda andra modeller för att testa upptäckten.

Marta Słoniecka är doktorand vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Hon kommer från Toruń i Polen.

Läs en digital publicering av avhandlingen

Om disputationen:          

På måndagen den 21 december försvarar Marta Słoniecka, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, sin avhandling med titeln: Betydelsen av neurotransmittorer i keratocyter vid sårläkning i hornhinnan. (Engelsk titel: Neuropeptides and neurotranmitters in keratocytes - importance in corneal wound healing processes). Opponent: Professor May Griffith, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, avdelningen för cellbiologi, Linköpings universitet. Huvudhandledare: Patrik Danielson.

För mer information, vänligen kontakta:

Marta SłonieckaInstitutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitetTelefon: 090-786 5790
E-post: marta.sloniecka@umu.se

Foto: Wikipedia

Redaktör: Daniel Harju