"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-22

Succé för nytt masterprogram i Rätt, genus och samhälle

NYHET När ansökningsomgången till höstens masterprogram avslutades kan Juridiskt forum och Umeå centrum för genusstudier (UCGS) vid Umeå universitet konstatera att det nyinrättade masterprogrammet i Rätt, genus och samhälle rönt stort intresse. Med 116 förstahandssökande till de 30 utbildningsplatserna är det ett av de populäraste masterprogrammen vid universitetet.

Foto vänster: Åsa Yttergren, föreståndare för Juridiskt forum

Studenterna på utbildningen får lära sig att kritiskt granska hur juridik kan ge helt olika påverkan beroende på vilken samhällsgrupp den riktas mot. Programmet riktar sig mot de som vill arbeta med frågor rörande likabehandling och jämställdhet i vid mening, till exempel som handläggare, strateg, konsult, samhällsanalytiker eller planerare.
- Vi är otroligt glada över de fina ansökningssiffrorna, säger Åsa Yttergren, föreståndare vid Juridiskt forum. Programmet förbereder studenten för ett arbetsliv som svarar upp mot samhällsutmaningar, så som svårigheterna med att uppnå materiell jämställdhet och att respektera olikheter avseende exempelvis etnicitet och sexuell läggning. Vi hoppas att studenterna kommer att kunna arbeta kritiskt och konstruktivt med implementering, uppföljning och utvärdering av lagstiftning och policydokument.

Undervisningen på det nya engelskspråkiga masterprogrammet är helt förlagd till internet, något som underlättar både för yrkesverksamma och internationella sökande.

Redaktör: Elin Andersson