Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-07

Svensk kirurgisk forskning stoppar lidande för miljoner fattiga

NYHET Myggnät kan inte bara fånga mygg utan också stoppa det lidande som bråck i bukväggen orsakar. Ett kirurgiskt ingrepp där myggnät används för att fånga upp bråcket kan ge miljontals fattiga människor en chans till ett bättre liv.

– Myggnät som var tänkt att fånga mygg kan nu användas för att förhindra tarmar från att falla genom hål i bukväggen. Detta framsteg gör att även världens fattiga kan få nytta av den nät-baserade kirurgiska metod som används i höginkomstländer, säger Jenny Löfgren, doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, som har skrivit en avhandling i ämnet.

Ljumskbråckskirurgi är en av världens vanligaste operationer och cirka 20 miljoner patienter opereras varje år – men det är inte alla som har chansen att få bra vård, eller ens någon vård alls. Det är där vanliga billiga myggnät kan bli räddningen. Utan operation kan nämligen ljumskbråck orsaka mycket lidande, framförallt i form av smärta. Dessutom kan livsfarliga komplikationer tillstöta, vilket medför att 40 000 människor dör årligen.

Närmare 200 miljoner människor med ljumskbråck som främst lever i fattigare delar av världen opereras inte och de som opereras får ofta en operation med sämre metoder än i rika länder. Priset för ett kirurgiskt nät som används i västvärlden ligger på 100 dollar  och uppåt, vilket är en fantasisumma för miljontals människor och en utarmad sjukvård. I östra Uganda har exempelvis fler än sex procent av alla vuxna män ljumskbråck. Men färre än en av hundra bråckpatienter opereras.

Myggnät används redan på vissa håll, men om de är effektiva och säkra har inte utvärderats i tillräckligt stor utsträckning, något som Jenny Löfgrens och hennes ugandiska och svenska kollegors stora studie förändrar. Studien jämförde myggnät med ett vanligt kommersiellt bråcknät vid ljumskbråcksoperation. Patienterna följdes under ett år och inga skillnader avseende risk för komplikationer, risk för nya bråck och patientnöjdhet kunde påvisas.

– Myggnät kan alltså mycket väl användas vid bråckkirurgi utan att man behöver kompromissa om säkerhet och effektivitet och detta till en bråkdel av summan för ett ”finare” nät. Det här är resultat som har fått stor internationell uppmärksamhet, vilket jag hoppas ska ge metoden stor spridning i fattiga länder, säger Jenny Löfgren.

Avhandlingen är publicerad digitalt

Jenny Löfgren är läkare och doktorand vid institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap på Umeå Universitet. Avhandlingsarbetet har skett i ett samarbete mellan forskare på Umeå Universitet, Karolinska Institutet i Stockholm och Makerereuniversitetet i Uganda.

För mer information kontakta gärna:

Jenny LöfgrenTelefon: 070 461 24 26
E-post: jenny.loefgren@gmail.com

Om disputationen

Torsdagen den 17 september försvarar Jenny Löfgren, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, sin avhandling med titeln: Ljumskbråck och icke tillgodosett behov för kirurgi i Uganda - epidemiologi, myggnät och kostnadseffektivitet.(Engelsk titel: Groin hernias and unmet need for surgery in Uganda - epidemiology, mosquito nets and cost effectivness).

Opponent: Thomas Weiser, Stanford University School of Medicine, Stanford USA. Huvudhandledare: Andreas Wladis.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Hörsalen, Östersunds sjukhus.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz