"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-03

The Map: Navigating the Present

NYHET Kartan som konstnärlig gestaltning, kunskapsinstrument, politisk eller vetenskaplig praktik; kartan som symbol eller metafor, som grafisk form eller historiskt föremål. The Map: Navigating the Present, som invigs på Bildmuseet den 12 oktober, är en mångfacetterad och upplevelserik utställning om nutida och historiska kartkulturer.

Bildmuseet 12 oktober 2008 - 8 februari 2009

I utställningen The Map: Navigating the Present engageras bildkonstnärer med specialintressen i kartor tillsammans med kartografer, geografer, lingvister, fotografer, filosofer och aktivister. Utställningen visar närmare 40 verk/projekt av svenska och internationella deltagare och är en upplevelse-, erfarenhets- och kunskapsrik presentation som gestaltar en mängd aktuella teman från vår samtid. Kartor, kartografiska processer eller kartläggningar är den gemensamma nämnaren. Det är en bred kavalkad av kartor för att minnas det som har varit, navigera i och begripa det som är, men också kartor som framtidsvisioner och vägar till alternativa världar eller verkligheter.

Metoder, teman, tillvägagångssätt och medium erbjuder stor variationsrikedom. Sju exempel ur utställningen som antyder spännvidden: Sabine Réthoré gör egna världs- eller nationskartor där väderstrecken illmarigt byter plats; i Jan Svenungssons teckningar/målningar faller Europakartan långsamt samman; hos Philippe Rekacewicz är handritade världskartor illustrationer över människors flyktvägar eller livsöden; i det mångåriga paneuropeiska språkgeografiska projektet Atlas Linguarum Europae görs lika innehållsrika som vackra kartor över språkens utbredning och särskilda ords förvandlingar på vår kontinent, Armin Linke kartlägger en globaliserad värld med sin kamera; Katarina Pirak ger oss i sin karta över Sápmi ett nytt sätt att se vår närgeografi och historia; och Yoko Ono bjuder på ett nära möte med John Lennons ansikte.

Utställningen fyller hela Bildmuseet och kommer även att förändras och utvecklas under utställningsperioden. En omfattande programverksamhet med föreläsningar, konstnärspresentationer, visningar och workshops följer med utställningen/projektet.

The Map: Navigating the Present har producerats av Bildmuseet. Utställningen är ett samarbete med Bucharest Biennale 3 och visades i sin första version i Bukarest sommaren 2008. Andra samarbetspartners är Rumänska Kulturinstitutet och Umeå 2014. Projektet möjliggörs genom ett särskilt bidrag från Stiftelsen framtidens kultur.

Mer information

Intendent brita.taljedal@bildmuseet.umu.se  090-786 77 14
Museichef jan-erik.lundstrom@bildmuseet.umu.se 
090-786 52 27

Redaktör: Helena Vejbrink