"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-31

Tidsbegränsade anställningar kan befästa ojämlikheter på arbetsmarknaden

NYHET En ny studie från Umeå universitet visar att tidsbegränsat anställda får mindre kompetensutveckling än tillsvidareanställda. Facklig representation på arbetsplatsen kan dock vara till fördel för alla arbetstagare som vill utveckla sin kompetens.

Text: Elin Andersson

I studien Temporary Employment, Employee Representation, and Employer-Paid Training: A Comparative Analysis undersöker Maja Adolfsson, Anna Baranowska-Rataj och Anneli Lundmark, alla forskare i sociologi från Umeå universitet, vilken roll facklig representation på arbetsplatsen spelar för chansen att få kompetensutveckling. De har också jämfört om tillsvidareanställda har större möjlighet att få kompetensutveckling än tidsbegränsat anställda. Med hjälp av data från 2015 års European Working Conditions Survey har de analyserat svar från 22 884 arbetstagare i 35 europeiska länder.

– Vår studie visar att tidsbegränsat anställda får tillgång till mindre kompetensutveckling än tillsvidareanställda. Detta är ett viktigt resultat, eftersom det visar hur tidsbegränsade anställningar kan förstärka ojämlikheter på arbetsmarknaden snarare än att fungera som en språngbräda till en tryggare anställning, säger Maja Adolfsson.

Fackliga företrädare stärker kommunikationen

Forskarna från Umeå universitet undersökte också vilken inverkan facklig representation hade på chansen att få tillgång till kompetensutveckling. De kunde se att det är fördelaktigt både för tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda att ha en facklig representant närvarande på arbetsplatsen, en person som arbetstagaren kan träffa och prata med.

– Att ha möjlighet att knacka på kontorsdörren hos en arbetskamrat som är facklig representant är värdefullt för alla, oavsett typ av anställningsavtal. I artikeln menar vi att fackliga representanter stärker kommunikationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. De kan därmed också argumentera för att utveckla kompetensen hos alla arbetstagare, oavsett typ av anställningsavtal, säger Anna Baranowska-Rataj.

Fackföreningar på nationell nivå tenderar att stödja fast anställda

Forskarna undersökte också fackföreningarnas roll på nationell nivå. De kunde se att en hög facklig anslutning nationell nivå ökade chanserna att få kompetensutveckling, men främst för tillsvidareanställda.

– Större facklig anslutning innebär större förhandlingsstyrka mot regering och andra arbetsmarknadsparter när lagar och förordningar ska ändras. Våra resultat tyder på att dessa förhandlingar tenderar att stödja tillsvidareanställda i större utsträckning än tidsbegränsat anställda. Detta innebär att vissa av de politiska åtgärder som fackföreningarna stöder inte är lika fördelaktiga för alla arbetstagare. Antalet fackföreningsmedlemmar har minskat i flera länder under de senaste decennierna, och därför måste vi ha en debatt om hur fackföreningarna kan arbeta för att möta de förändrade ojämlikheterna på arbetsmarknaden, säger Anneli Lundmark.

Den nya forskningen från Umeå universitet stöder påståendet att tidsbegränsade anställningar spelar en roll i att skapa social ojämlikhet.

– Vi oroar oss för att om vi inte börjar uppmärksamma ojämlikheter på arbetsmarknaden så kommer de att fördjupas. Människor som redan befinner sig i en utsatt situation kommer att få större osäkerhet i sina arbetsliv. Och vi vet att sysselsättningsstabilitet har betydelse för många aspekter av livet, som psykisk hälsa, välbefinnande och möjligheter att bilda familj, säger Maja Adolfsson.

Masteruppsats ledde till vetenskaplig publicering

Artikeln skrevs utifrån resultaten i Anneli Lundmarks och Maja Adolfssons masteruppsats. De skrev uppsatsen i samarbete med ett forskningsprojekt som leddes Anna Baranowska-Rataj. Målet med uppsatsen var att göra den innovativ, tillgänglig för en bredare målgrupp och att fylla en lucka i litteraturen. De lyckades sen att omvandla masteruppsatsen till en forskningsartikel och få den publicerad i en topptidskrift.

– Detta har varit en otrolig upplevelse, och att vi fick artikeln publicerad blev verkligen pricken över i:et. Jag önskar att fler studenter kunde få göra samma sak, säger Anneli Lundmark.

Om den vetenskapliga artikeln

Maja Adolfsson, Anna Baranowska-Rataj, Anneli Lundmark, Temporary Employment, Employee Representation, and Employer-Paid Training: A Comparative Analysis, European Sociological Review, 2022;, jcac021, https://doi.org/10.1093/esr/jcac021

Kontaktinformation

Maja Adolfsson, doktorand vid Sociologiska institutionen
E-post: maja.adolfsson@umu.se
Tel: 090-786 74 76

Anna Baranowska-Rataj, universitetslektor vid Sociologiska institutionen
E-post: anna.baranowska-rataj@umu.se
Tel: 090-786 79 47

Anneli Lundmark , projektledare, Skogstekniska klustret
E-post: anneli.lundmark@skogstekniskaklustret.se
Tel: 070-622 19 21