"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-01-20

Tillvarons allvar utforskas i lekfullt format

NYHET Camilla Hällgren, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, har uppmärksammats internationellt för hennes senaste artikel om Art Blended Research och hennes samhällskommenterande, konstnärliga arbete.

The kids won't notice. Av Camilla Hällgren.

Camilla Hällgren menar att hennes teoretiska resonemang som forskare och lärare och det hon gör som professionell konstnär samverkar och skapar förutsättningar för att utforska socialt laddade frågor och vad det kan betyda att vara människa i dag.
– Frågeställningarna bottnar i en undran inför den mänskliga existensen. En av alla saker det kan betyda att vara människa är just att vi är mycket små i en väldigt stor värld.

Att använda kontrasten i kombinationen av modelljärnvägsfigurer i skala 1:87 och vardagsföremål i naturlig storlek gör det möjligt att utforska existentiella frågor. Vilka är vi i den här stora världen? Vad betyder det att bli människa? Vem har makt och vem har inte det? Hur kan världen bli en bättre plats för alla?

Camilla Hällgren. Foto: Maja Bonta

Parallellt med forskningsarbetet har Camilla utvecklat sitt yrke som konstnär vilket hon gradvis började blanda in visuella uttryck i forskningen som kom att omfatta inte bara traditionella akademisk forskning utan också estetiskt lärande och forskningsprocesser. Det har blivit tydligt för henne att det finns flera sätt att utforska och förstå världen och i samband med det har hon utvecklat begreppet Art Blended Research som är en kreativ och visuell forskningsmetod sprungen ur ett intellektuellt växelbruk mellan teoretiska resonemang och konstnärlig praktik. Det bygger på insikten om att det finns mer att upptäcka i vår tillvaro än vad vi med blicken kan uppfatta och är en metod för att göra kunskap. Metodens styrka ligger inte i att förklara hur saker och ting är, styrkan med Art Blended Research ligger snarare i möjligheten att utforska hur det skulle kunna vara och att inspirera till alternativa sätt att se på världen.
– Konst har potentialen att omedelbart få oss att se världen på olika sätt och erbjuder flera synvinklar i vår värld och som sådan kan användas i en normkritisk och pedagogisk dialog, menar Camilla Hällgren.

Både hennes forskning och konst kombineras i syfte att fördjupa förståelsen om människans villkor. För att hantera detta mål utgår hon från den övergripande frågan: Vad innebär det att vara en människa? Att vara människa är komplext och för att skapa kunskap om vad det betyder behövs flera metoder som kan samverka.

Camilla Hällgrens små figurer ingår som en del i hennes serie Little Sweden Art.
– Little Sweden Art handlar om stora sociala frågor i liten skala. Kontrasten från kombinera figurer från modelltåg med fullskaliga, vardagliga föremål ger ett visuellt språk som passar min utforskning av människans villkor, säger Camilla.

Camillas konst finns representerad på ett stort antal offentliga institutioner i Sverige, bland annat Statens konstråd, och tre av hennes bilder ingår i Lumas globala nätverk med över fyrtio gallerier över hela världen.

Forskning om identitet och sociala frågor

Inom forskningsprogrammet Pedagogiskt arbete vid Umeå universitet drevs det EU-finansierade projektet Eurokid där Camilla Hällgren ingick som doktorand. Medlemmarna delade det övergripande målet att skapa webbplatser som skulle ge on-line resurser fritt till lärare och studenter, och ta itu med gemensamma frågor om skillnaden, konflikter och mångfald i hela Europa. I projektet utvecklade hon den svenska antirasistiska hemsidan Swedkid. Webbplatsen byggdes utifrån hennes forskningsintervjuer med ungdomar med utländsk bakgrund i Sverige. Projektet rönte stor uppmärksamhet och lockade både nationella och internationella intressen.

För närvarande fokuserar Camilla sin forskning om identitet och sociala frågor på vad som händer när vårt moderna samhälle ger unga människor med extraordinära mängder av möjligheter till synlighet online, kommunikation och lärande. Bland annat undersöker hon sambandet mellan ungdomar, det samtida nätet, kulturer och inlärningsmetoder och att beskriva hur det framväxande forskningsområdet utvecklas kring ungdomar och digitala arenor. En central fråga är vilken roll interaktionen på nätet spelar då vi gör identitet och skapar en förståelse för vilka vi är.

Mer än ett sätt att göra forskning

– En av de insikter jag har gjort hittills är att vår värld kan förstås från många olika världsbilder, vetenskapliga perspektiv och med många olika sätt. Det finns mer än ett rätt sätt att förstå vår värld. Det finns mer än ett rätt sätt att göra forskning. Vad som ses som acceptabel forskning och hur vi genomför våra studier beror på våra positioner i vårt varande, så kallade ontologiska positioner samt styrande paradigm, säger Camilla Hällgren.

Mer information

Camillas konstnärliga arbete och CV

Intervju

Artist uses mini figures to highlight big social issues on a small scaleMed Matt Petronzio som är redaktör för Social Good hos Mashable.com

These Playful Pictures Of Toy Figures Pose Serious Questions  Camilla Hällgren's Tiny Figures Highlight Big Social Issues

Utmärkelser

Evens pris för interkulturell utbildning. Priset delas ut av Evens Foundation till ett projekt eller en organisation som har gjort ett enastående bidrag till den europeiska sociala integrationen inom interkulturell utbildning.Evens FoundationsNominerades som finalist för Stockholm Challenge Award för banbrytande IT-projekt över hela världen med fokus på innovativ användning av informationsteknik och nyttan det kan ge människor, samhället och miljön.
Stockholm Challenge Award

Forskning

Art Blended Research and Children's Gender Identity MakingCamillas artikel i Scientific Research
Publikationer

Kontaktinformation

Camilla Hällgren, universitetslektorInstitutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet
E-post: camilla.hallgren@umu.se

Redaktör: Maja Bonta