"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-26

Tio ton skogsmaskin utan förare

NYHET Ta bort hytten och föraren. Låt sedan timmerfordonet på egen hand ta sig genom skogen, över stubbar, ris och sten, fram till en transportväg, lasta av de fällda träden, vända och köra till-baka för att hämta ett nytt lass.

Det kan låta som science fiction men det är en utmaning som forskarna inom projektet Intelligenta fordon off road (IFOR) vid Umeå universitet, i samarbete med skogsmaskintillverkarna Komatsu, tror att de kan klara. Att skotaren, som fordonet kallas, dessutom väger tio ton, är nio meter lång, ledad i mitten och ska utföra sitt uppdrag i både dagsljus och mörker och i alla sorters väder gör inte uppgiften lättare för forskarna som nu håller på att ta fram en prototyp.

Svara på flera frågor

– Fordonet måste kunna svara på flera frågor som – var är jag, vart vill jag komma, hur kommer jag dit jag ska och var har jag varit, förklarar Thomas Hellström, institutionen för datavetenskap och forskningsledare för projektet om autonom navigering. Om fordonet inte kan svara på de frågorna kan det inte känna igen sig och hitta sin väg tillbaka om det av någon anledning hamnar vid sidan av det inlärda spåret.
– Men fordonet måste också klara av att se hinder. Det måste förstå vad som finns framför det så att det inte kör på något eller skadar en människa som kommer i vägen, fortsätter Thomas Hellström.

GPS-styrning via satellit

Till sin hjälp har fordonet olika sensorer som kan läsa av position, hastighet, rörelser, hinder och mycket annat. En av forskarnas uppgifter är att få dessa sensorer att fungera på bästa sätt. Laser, kameror, radar och satellitnavigering kan tillsammans ge data som fordonet kan reagera på. Men bara att lösa fordonets förmåga att veta var den är kan vara en svår nöt att knäcka. GPS-styrning via satellit är en av metoderna men den behöver kompletteras eftersom navigation via GPS inte alltid fungerar i tät skog där sikten kan vara skymd.
Behovet av förarlösa fordon är stort och forskarna vet att det är flera branscher som är intresserade av autonom navigering. I exempelvis gruvindustrin finns redan exempel på förarlösa maskiner i transportgångar. Fordon som klarar att sköta svåra rivningsarbeten eller minröjning i krigsdrabbade områden är också efterfrågade.

Foto: Samuel Bengtson

Redaktör: Mikael Hansson