"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-12

Träningsapp effektiv mot inkontinens

NYHET Urinläckage vid hosta och hopp är vanligt hos kvinnor. Men en självadministrerad behandling via mobilappen Tät® under tre månader gav minskade symtom, färre läckage och ökad livskvalitet. Det visar en studie inom projektet Tät.nu vid Umeå universitet som publicerats idag i Neurourology and Urodynamics.

Illustration: Kati Mets

– Resultaten i vår utvärdering visar tydligt att appen Tät® var effektiv som första linjens behandling för kvinnor med ansträngningsinkontinens, säger Eva Samuelsson, docent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och ansvarig för projektet Tät.nu.
– Självstyrd träning verkar också vara en uppskattad behandlingsform och vi har därför gjort appen fritt tillgänglig.

Tät.nu är ett forskningsprojekt som drivits av forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för allmänmedicin vid Umeå universitet. Syftet har varit att utveckla, utvärdera och implementera eBehandling för inkontinens. Appen Tät® utvecklades inom detta projekt med hjälp från Umeå universitets utvecklingsavdelning (ITS). Den innehåller information om inkontinens, livsstilsråd, bäckenbottenövningar, påminnelse- och statistikfunktion. 

Eva Samuelsson (Foto: Andreas Larsson)

Appen har nu utvärderats i en studie med 123 kvinnor från hela Sverige. Deltagarna lottades till antingen behandling med appen under tre månader eller till en kontrollgrupp utan behandling. De självrapporterade resultaten och läckagelistorna visade att situationen för kvinnorna som använt appen förbättrades avseende symtom, livskvalitet, antalet läckagetillfällen, användning av inkontinensskydd och upplevd förbättring. Antalet läckage minskade från i snitt tre till ett tillfälle per dag hos den grupp som använde appen. De märkbara skillnaderna jämfördes med kontrollgruppen för att vara statistiskt säkerställda.

Inkontinens är ett vanligt besvär hos kvinnor, men en enkel behandling baserad på bäckenbottenträning är ofta effektiv. Trots att behandlingen är enkelt och effektiv söker många kvinnor inte hjälp, vilket kan bero på att besvären upplevs som pinsamma att prata om eller att de inte känner sig väl bemötta i vården.

Ina Asklund (Foto: Andreras Larsson)

– Vi vet att många kvinnor med inkontinens aldrig ber om hjälp i den vanliga sjukvården utan söker information på egen hand. Genom att erbjuda behandling via en app hoppas vi att fler kvinnor upptäcker och får tillgång till en effektiv behandling, säger Ina Asklund, distriktsläkare i Krokom, Jämtland och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Resultaten har publicerats i tidskriften Neurourology and Urodynamics. Övriga medförfattare är Emma Nyström, Malin Sjöström, Göran Umefjord, Hans Stenlund och Eva Samuelsson.

Under nästa år kommer långtidsresultat, hälsoekonomiska beräkningar och implementeringsdata från projektet att presenteras. Inom projektet pågår också utveckling av en ny app för andra typer av inkontinens, som har fått finansieringsstöd från Forte, Visare Norr, Region Jämtland Härjedalen och ALF. 

Läs artikeln i Neurourology and Urodynamics

Läs mer om appen Tät® och forskningsprojektet på hemsidan: www.tät.nu

För mer information, kontakta gärna:

Ina Asklund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för allmänmedicin
070-478 8148; ina.asklund@regionjh.se

Eva Samuelsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för allmänmedicin
070-696 6440; eva.samuelsson@umu.se

Redaktör: Daniel Harju