"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-26

Tre studentkårer utsedda av universitetsstyrelsen

NYHET Universitetsstyrelsen har beslutat att ge Umeå studentkår, Umeå Medicinska studentkår och Umeå naturvetar- och teknologkår fortsatt ställning som studentkårer vid Umeå universitet. Det är därmed samma kårer som idag som fortsätter företräda studenterna vid Umeå universitetet.

Text: Maja Wik

De kriterier som måste uppfyllas för att få status som en studentkår är bland annat att alla studenter inom verksamheten har rätt till att bli medlemmar, och att syftet med kåren ska vara att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningar för studier vid universitetet.

Universitetsstyrelsen har beslutat att ge följande studentsammanslutningar kårstatus för perioden juli 2022 till juni 2025:

  • Umeå Medicinska Studentkår med Medicinska fakulteten som verksamhetsområde,
  • Umeå naturvetar- och teknologkår med Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som verksamhetsområde,
  • Umeå studentkår med Humanistiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lärarhögskolan vid Umeå universitet som verksamhetsområde.

Samtliga kårer uppfyller de krav som finns i högskolelagen och reglerna som beslutats av universitetsstyrelsen. Kårerna avser olika områden inom universitetet och därför förekommer ingen konkurrenssituation, samt att alla studenter på universitetet har en kår inom dess verksamhet.

Studentkårer

Studentkårerna har en viktig uppgift att verka för att förbättra utbildningar och studiemiljön för studenterna vid Umeå universitet. Kårerna utövar även inflytande genom att representera studenterna i våra styrelser, råd och kommittéer.