"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-30

Två ”halvgalna” genprojekt presenteras vid Umeåkonferens – kom och lyssna!

NYHET Inledningen av konferensen Bioinformatics 2007, som hålls i Aula Nordica den 4 juni, är öppen för alla intresserade. Då presenteras ”The Human Genographic Project” och ett projekt som handlar att kartlägga världens alla arter med hjälp av DNA-sekvensering.

De inbjudna talarna ligger i bioinformatikens frontlinje. Bland huvudtalarna märks Ajay K. Royyuru från IBM:s Thomas J. Watson Research Center, som inleder, efter rektor Göran Sandbergs invigningstal, med att berätta om The Human Genographic Project.

IBM och National Geographic Society har inlett ett forskningssamarbete som går ut på att kartlägga människans vandring och utbredning över jorden. På det sättet vill man skaffa sig en bättre förståelse för hur likheter och olikheter hos människan har uppkommit. Projektet går under begreppet The Genographic Project och kommer att pågå under fem år.

Tanken är skapa världens största DNA-bank med DNA från allmänhet och ursprungsbefolkningar och banken ska vara tillgänglig för historiker, antropologer och forskare inom ärftlighetslära.

– Bland annat kan den som vill köpa ett paket som gör att man kan skicka ett DNA-prov från sig själv och få sitt ursprung kartlagt. Du får då chansen att veta vilka dina urförfäder var och hur ättlingarna sedan har vandrat över jorden fram till dig själv, berättar professor Stefan Jansson som tillhör konferensens organisationskommitté.

Rob DeSalle, från American Museum of Natural History, kommer att föreläsa om projektet ”Barcoding Life on Earth”. Projektet går ut på att genetisk identifiera och ”streckkodsmärka” jordens alla arter. Mindre än en femtedel av jordens tio miljoner växt- och djurarter har namngetts. Projektet syftar till att identifiera och märka alla arter, fiskar och fåglar till att börja med, och lägga in dem i en databas. 2010 hoppas man att kartlägganingen av alla tio miljoner arter ska vara klar.

– Många forskningsprojekt har stora ambitioner, men det här är ett par av forskningens allra vildaste idéer som faktiskt håller på att bli verklighet. Det här är två mycket intressanta föreläsningar som även andra än bioinformatiker kan ha stor behållning av därför hälsar vi i organisationskommittén alla intresserade välkommen till konferensens inledning, säger Stefan Jansson.

Tider: måndagen 4 juni i Aula Nordica 12:00-12:20 Mötet öppnas av Rektor Göran Sandberg 12:20-13:20 Opening Keynote Lecture: "The Human Genographic Project", Ajay K. Royyuru, PhD, IBM Thomas J. Watson Research Center
13:20-14:20 Linnaeus Lecture: "Barcoding Life on Earth" Rob DeSalle, American Museum of Natural History

För ytterligare information kontakta: Uwe Sauer, Umeå Centre for Molekylär Patogenes (UCMP), Umeå universitetTel 090-785 67 84 Mobil: 070-635 18 03
E-post: uwe@ucmp.umu.se

Stefan Jansson, Umeå Plant Science Centre (UPSC), Umeå universitet, Tel: 090-786 53 54 Mobil: 070-677 23 31
E-post: Stefan.Jansson@plantphys.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg