"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-21

Tvåspråkiga elever läser och skriver bättre på svenska

NYHET I dagens globala samhälle är tvåspråkighet allt vanligare. Många växer upp med ett språk hemma och ett annat i skolan. I en ny avhandling vid Umeå universitet, har Baran Johansson undersökt hur barn i årskurs 4-9 läser och skriver på två språk med olika alfabet. Deltagarna är persiska-svenska tvåspråkiga elever med och utan lässvårigheter som kan läsa och skriva både på persiska (arabiskt alfabet) och svenska (latinskt alfabet).

Text: Per Melander

– Eleverna både läser och skriver bättre på skolspråket svenska jämfört med sitt modersmål persiska, säger Baran Johansson.

– De läser mer effektivt och skriver mer flytande utan lika många mikropauser på svenska jämfört med persiska.

I sin forskning visar Baran Johansson att deltagarna skriver längre och mer detaljrika texter och använde mer komplex grammatik på svenska.

Samband mellan läsning och skrivande

Avhandlingen visar också på ett signifikant samband mellan läsning och skrivande oavsett vilket språk det gäller. Svaga läsare skrev långsammare och producerade kortare texter. Starka läsare skrev snabbare och producerade längre texter.

– Jag har kunnat visa på ett signif samband mellan läsning och skrivande för tvåspråkiga elever både inom och mellan språken. Det betyder att läs- och skrivförmåga på persiska stödjer läs- och skrivförmåga på svenska och vice versa.

– Det finns en interaktion och ett beroende mellan modersmålet och svenskan som man ska ta hänsyn till. Tvåspråkiga elever kan överföra läs- och skrivförmågor mellan sina språk säger Baran Johansson.

Genom att också studera svagare elever så har avhandlingen påvisat att även svårigheter delas mellan olika språk.

– Jag har skapat begreppet ”Multideficiency” som förklarar hur underliggande svårigheter i t.ex. avkodning och förståelse av texter delas mellan språken. En elev som har svårt att läsa och förstå på båda språken har också svårt att producera sammanhängande texter på båda språken.

Tvåspråkighet en del av barns identitet

– Skolan behöver bli bättre på att skilja mellan tvåspråkiga elever som håller på att lära sig ett andra språk och tvåspråkiga elever som har primära lässvårigheter oavsett språk. Tvåspråkiga elever med lässvårigheter ska identifieras lika tidigt som enspråkiga elever.

Avhandlingen föreslår att skolan bör öka modersmålsundervisning för tvåspråkiga barn, särskilt de som lär sig att läsa och skriva i två olika alfabetiska system.

På grund av de starka sambanden mellan läsande och skrivande mellan språken är det också viktigt att bättre samordna undervisningen i svenska och på modersmålet. Att vara tvåspråkig är en del av barnens identitet som de ska kunna omfamna och utveckla genom att kunna läsa och skriva flytande på båda sina språk.

Avhandlingen Two languages, two scripts: bilingual and biscriptal children with and without reading difficulties read and write in Persian (L 1) and Swedish (L2) finns publicerad digitalt

Disputationen äger rum Torsdag 24 februari, kl. 10:00-12:00 Humanisthuset, Hörsal F, Umeå universitet.

Opponent är Sven Strömqvist, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.