"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-01

Tyck till om Umeå universitetsbibliotek!

NYHET För att kunna utveckla bibliotekets service på bästa sätt genomför Umeå universitetsbibliotek en kundundersökning under perioden 1-14 december. I undersökningen fokuseras på tre olika användargrupper: studenter, forskare/doktorander och distansstudenter.

I enkäten från 2008 framkom bland annat att biblioteksanvändarna var nöjda med servicen men på MB önskades utökade öppettider och på UB ansågs luften i Röda rummet vara dålig. Utifrån dessa synpunkter har nu biblioteket förbättrat både öppettiderna och studiemiljön.

Nytt för i år är att det finns en särskild enkät för forskare med fokus på deras specifika behov.

Svara på enkäten och bidra till att utveckla bibliotekets verksamhet och service.

Kundundersökning 2010

Redaktör: Annica Höglund