"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-24 Uppdaterad: 2024-02-27, 15:20

Ukrainska studenter kan ansöka om bidrag tack vare donation

NYHET Studenter från Ukraina vid Umeå universitet som befinner sig i Sverige med tillstånd enligt massflyktsdirektivet kan nu söka bidrag för vissa levnadskostnader. Detta tack vare donationer till Umeå universitet.

Text: Ingrid Svensson

Just nu går det inte att ansöka

Just nu går det inte att söka medel från Umeå universitet för levnadskostnader för ukrainska studenter. Denna webbsida kommer att uppdateras om/när det är möjligt igen.

Massflyktingdirektivet innebär att studenter från Ukraina inte behöver betala studieavgifter, men de är inte berättigade studiebidrag eller studielån, vilket medför svårigheter för studenterna att finansiera sitt uppehälle, såsom mat och husrum. I juni 2022 initierade därför Umeå universitet en insamling för att studenter från Ukraina skulle kunna få hjälp med levnadskostnader. 

Insamlade medel fördelas två gånger per år

Alla insamlade medel används i sin helhet för att hjälpa studenter som befinner sig i Umeå och fördelas två gånger per år. Det är nu andra gången ukrainska studenter kan ansöka om medel, nu för vårterminen 2023.

Storleken på bidragen för varje student kommer att bero på hur mycket donationer som universitetet har tagit emot per den 1 februari 2023. Donationerna kommer att fördelas jämnt mellan alla behöriga sökande i förhållande till antalet studiepoäng under vårterminen 2023. Bidraget kan dock inte överstiga 11500 kr per månad. Studenter som inte har finansiering via Erasmus kommer att prioriteras.

Bidrar till att försvara de akademiska kärnvärdena

När universitetet inledde gåvoinsamlingen sa rektor Hans Adolfsson att "Det känns väldigt bra att göra detta i en situation som totalt slagit undan fötterna för ukrainska studenter. Vår roll som universitet är att försvara de akademiska kärnvärdena, universitetens, forskningens och den högre utbildningens frihet, att värna det demokratiska samtalet och det kritiska tänkandet. Detta initiativ är ett sätt att bidra till det."

Det är fortfarande möjligt att donera pengar som ukrainska studenter kan söka.

Mer information om hur studenter ansöker om bidraget finns på motsvarande sida på engelska. Väj "English site" uppe i högra hörnet.