"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-22

UmArts rekryterar postdoktorer

NYHET UmArts, en centrumbildning för forskning inom arkitektur, design och konst vid Umeå universitet, söker excellenta kandidater till två postdoktorstjänster inom tvärdisciplinär konstnärlig forskning.

Text: Jon Svensson

Postdoktoranställningarna startar hösten 2022/januari 2023. De två heminstitutionerna vid Umeå universitet är Arkitekthögskolan (UMA) samt Designhögskolan (UID). Varje postdoktor kommer ha en av dessa institutioner som värd men kommer också att vara knuten till en annan institution för att utveckla gemensamma forskningsprojekt och aktiviteter.

UmArts postdoktor i design och molekylärbiologi

Denna anställning gäller UmArts postdoktorsanställning inom konstnärlig forskning som spänner över design och molekylärbiologi, med Designhögskolan som hemmabas i samarbete med Institutionen för molekylärbiologi.

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka vilken roll existensen utöver den mänskliga kulturen och den komplexa samverkan som pågår över artgränserna spelar för utformningen av vår framtid. 

Läs mer om denna anställning

UmArts postdoktor i konst och arkitektur

Denna utlysning gäller UmArts postdoktorsanställning inom konstnärlig forskning som fokuserar på tvärvetenskaplig forskning inom konst och arkitektur, placerad på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, i samarbete med Bildmuseet. Syftet med projektet är att utveckla nya kritiska ramverk för att studera rumslig politik. 

Läs mer om denna anställning