"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-18 Uppdaterad: 2022-10-20, 15:28

Umeå i europeisk infrastruktur om hjärnor

NYHET Umeå universitet har tecknat samarbetsavtal med den europeiska forskningsinfrastrukturen Ebrains. som erbjuder digitala verktyg och tjänster för forskning om hjärnan.

Text: Ola Nilsson

Genom samarbetet får universitetets forskare tillgång till ny digital teknik och resurser i framkant samtidigt som man bidrar till att vidareutveckla EU:s kraftsamling inom neurovetenskap. Det handlar bland annat om tillgång till resurser för att dela, integrera och lagra hjärndata samt programvaror för hjärnsimulering, analys och modellering.

Umeå universitet kommer att bidra till Ebrains genom att tillgängliggöra molekylära, cellulära, morfologiska och fysiologiska forskningsdata, inklusive imaging-data från PET och MRI, samt utvecklade analysverktyg och datormodeller.

– Omvänt kommer vi försöka dra nytta av tillgång till specialiserade och mycket kraftfulla beräkningsresurser, hjälp med datastrukturering och annotering, berättar Per Peterson vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi

– Min egen grupp har precis utvecklat en ny teknik för att med hög precision kunna annotera våra fysiologiska data med anatomiska koordinater – detta kommer förmodligen vara den först tjänst som vi nu har för avsikt att integrera i Ebrains, säger Per Petersson.

Om Ebrains

Ebrains är en ny digital forskningsinfrastruktur, skapad av ett EU-finansierat projekt för att främja hjärnrelaterad forskning och för att hjälpa till att översätta de senaste vetenskapliga upptäckterna till innovation inom medicin och industri.

Den bygger på banbrytande neurovetenskap och erbjuder ett omfattande utbud av hjärndataset, atlaser, modellerings- och simuleringsverktyg, enkel tillgång till högpresterande datorresurser och till robotik och neuromorfa plattformar.

Alla akademiska forskare har öppen tillgång till Ebrains toppmoderna tjänster. Forskare från den privata sektorn är också välkomna att använda plattformen under särskilda avtal. Ebrains ingår i färdplanen för ESFRI, en organisation som arbetar strategiskt för att stärka europeisk forskningsinfrastruktur.

Läs mer om Ebrains

Kontakt

Per Petersson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 28