"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-08-22

Umeå-konferens om genus, klass och ohälsa

NYHET Sambanden mellan genus, klassbakgrund och ohälsa står i fokus för den konferens som Statens folkhälsoinstitut arrangerar i Umeå den 25–26 augusti tillsammans med Umeå centrum för genusforskning, medicin, vid Umeå universitet.

Syftet med konferensen är att diskutera hur genus och klassbakgrund samvarierar i uppkomsten av ohälsa samt att diskutera möjligheter till interventioner.

Inom ramen för konferensen inbjuds till öppna föreläsningar med två världsledande genusforskare: professorerna Raewyn Connell, Australien och Kate Hunt, Storbritannien. Raewyn Connell, University of Sydney, Australien, och talar om "Intersectional social dynamics that impact on health inequalities". Kate Hunt, University of Glasgow, Storbritannien, talar under rubriken "Why might class gradients in health differ by gender?"

De öppna delarna av programmet hålls måndag den 25 augusti kl. 10.00 till 12.15 i Sal Betula, Norrlands universitetssjukhus, Byggnad 6M (samma byggnad som blodcentralen och kemlab), under Medicinska biblioteket.

"Gender, class and health inequities – integrated perspectives on public health research and policy", 25–26 augusti 2008.

Plats: Norrlands Universitetssjukhus, sal Betula, och Hotell Scandic Plaza, Umeå

Läs mer om programmet på
www.medfak.umu.se/forskning/natverk/ucgm/arkiv/#2008

För mer information, kontakta professor Anne Hammarström, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin, sammankallande för Umeå Centrum för Genusforskning, medicin, tel.090-785 35 47, mobil 070-6664877, e-post: anne.hammarstrom@fammed.umu.se

Redaktör: Hans Fällman