"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-15

Umeå Plant Science Centre får toppbetyg – ”bland världens främsta”

NYHET Vinnova har låtit utvärdera sina så kallade Berzelii Center, däribland ett vid Umeå Plant Science Centre (UPSC) och Umeåcentret får toppbetyg. Utvärderarna sammanfattar med att centret ”är ett av de främsta forskningscentren inom skogsbioteknik i världen”.

Det är UPSC Berzelii Center för skogsbioteknik som nu är utvärderat. Det finansieras i samarbete mellan Vinnova och Vetenskapsrådet.

Centrets framgång har många bidragande orsaker, men utredarna understryker att den viktigaste orsaken är ”ett fantastiskt ledarskap” som har haft den vision, det fokus, det engagemang och de kunskaper som krävts för att göra framgången möjlig.

UPSC är ett centrum för experimentell växtforskning och bildades 1999 i ett samarbete mellan institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå Universitet. UPSC är ett “center of excellence” och en av Europas mest framstående forskningsmiljöer för växtforskning.

– Vi är mycket stolta och glada över den positiva utvärderingen. Vi har under lång tid arbetat med målet att bygga upp Umeå Plant Science Centre till en världsledande forskningsmiljö där grundforskning runt experimentell växtbiologi och skogsbioteknik kombineras med nära samarbeten med svensk skogsindustri och andra avnämare där dessa kunskaper tillämpas. Denna utvärdering är ett kvitto på att vi är på god väg att uppfylla våra målsättningar, säger professor Ove Nilsson, SLU, som är föreståndare för UPSC.

– Vi har än en gång fått en bekräftelse på att UPSC är en mycket stark forskningsmiljö. Det betyder också att Umeå universitet får mycket bra kontakter till svensk skogsindustri och att man kan visa att excellent grundforskning kan vara av strategisk betydelse för industrin, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

I utvärderingsrapporten står bland annat:

”Utvärderingsteamet fann att centrets verksamhet ligger på en utomordentligt hög nivå. Utvärderingsteamet vill särskilt lovorda centret för dess förträfflighet när det gäller följande:

•Banbrytande forskning inom skogsbioteknik; •Mycket tillfredsställande publiceringar i referentgranskade tidskrifter med stor genomslagskraft; •Upprättande av utmärkta plattformar inom skogsbioteknik – personal, metoder, utrustning och byggnadsinfrastruktur; •Upprättande av en tydlig kultur av samarbete och inkludering; •Åstadkommande – genom dialog med industripartner – av ett paradigmskifte när det gäller nytänkande inom grundläggande forskning inom behoven på området; •Upprättande av ett produktivt förhållande med SweTree Technologies som förenar grundläggande forskning med utveckling av immateriella rättigheter och biotekniska innovationer; •Strategisk rekrytering av utmärkta, internationella förmågor (noterat på både lärar- och forskarnivå); •Forskningsfinansiering relaterad till centrets vision och uppdrag på över 800 miljoner kronor; •Det utmärkta ekonomiska och strategiska stödet från SLU och Umeå universitet; •Snabba framsteg för bättre könsbalans genom rekrytering av kvinnor på junior faculty-nivå.” Text: Mikael Jansson, SLU
Foto: Mattias Fredriksson

Läs hela utvärderingen här:

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Second-International-Evaluation-of-the-Berzelii-Centra-Programme/

UPSC:s hemsida:

UPSC Berzelii centrum för skogsbioteknik

För mer information, kontakta gärna:

Professor Ove Nilsson, föreståndare för UPSC Telefon: 090-786 84 87
E-post: Ove.Nilsson@slu.se

Bildtext: – Vi är mycket stolta och glada över den positiva utvärderingen, säger Ove Nilsson, SLU, föreståndare för UPSC.

Redaktör: Ingrid Söderbergh