Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-28

Umeå universitet bygger toppmodern forskningsmiljö

NYHET Biologihuset - den äldsta byggnaden på campus - byggs om till en attraktiv forskningsmiljö där experimentell och translationell forskning från olika vetenskapliga discipliner inom medicinska fakulteten samlas till ett Medicinskt biologiskt centrum.

Bild: LINK arkitektur

Den 28 oktober fattade Akademiska hus beslut om en omfattande om- och tillbyggnation av Biologihuset.

Ambitionerna är höga. Med ett Medicinskt biologiskt centrum, MBC, vill universitet etablera en integrerad, dynamisk, kreativ och gränsöverskridande forskningsmiljö.

- Uppbyggnaden av MBC innebär en kraftfull satsning på experimentell och translationell medicinsk forskning. Genom att skapa en interaktiv miljö för både forskning och utbildning ges attraktiva förutsättningar för en internationellt konkurrenskraftig verksamhet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Verksamheternas krav och visioner

De verksamheter som från starten bildar MBC är Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB), Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) och enheten för medicinsk genetik vid Institutionen för medicinsk biovetenskap. De har under våren diskuterat lokalanpassningar, hur utrustning och lokaler kan samnyttjas, liksom hur aktiviteter inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning kan samordnas.

Utifrån deras samlade krav och visioner på den nygamla byggnaden har en skiss över huset utformats i samarbete med arkitekter, teknikkonsulter och Akademiska hus. Arkitekterna har tagit fram en beskrivning av byggnaden, dess tekniska system och vilka systemlösningar som förslås för exempelvis VVS, el och ventilation, samt om frågor som miljö, tele och säkerhet.

Öppet och ljust

De delar av byggnaden som berörs i det här projektet är två av de tre flyglarna och den byggnad som binder ihop flyglarna. Där kommer att skapas öppna och ljusa mötesplatser, och flexibla, innovativa lokaler där det är nära mellan kontor och lab. Huskropparna får samma höjd och man bygger gångstråk som binder samman flyglarna.

Entrén till huset blir också öppen och ljus, och leder direkt till en studentyta med möjligheter att fika och äta medhavd mat. Längre upp i huset skapas forskarvåningar som utformas för att möjliggöra samverkan mellan forskargrupper och för att åstadkomma samordningsvinster när det gäller nyttjande av infrastruktur och dyrbar utrustning.

Helt ny multifunktionssal

Helt nytt är också att en rund så kallad multifunktionssal som rymmer 150 personer byggs i den lilla parken mellan Biologihuset och Naturvetarhuset.

- I bästa fall blir centret känt som en så attraktiv plats att arbeta och studera vid, att det också blir ett rekryteringsinstrument när det gäller att attrahera nya duktiga medarbetare och studenter till Umeå och fakulteten, säger Patrik Danielson, prodekan vid medicinska fakulteten och ordförande i projektets styrgrupp.

Under vårterminen 2016 räknar man med att ”sätta spaden i jorden” och under senare delen av 2017 beräknas första etappen i om- och tillbyggnationen vara klar.

Redaktör: Lena Åminne