"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-26

Umeå universitet fortsätter som Riksidrottsuniversitet

NYHET Umeå universitet fortsätter vara Riksidrottsuniversitet i ytterligare fyra år, fram till hösten 2022. Detta enligt ett nytt avtal som har tecknats mellan Umeå universitet och Riksidrottsförbundet.

– Det är väldigt positivt för Umeå universitet att få förtroendet att fortsätta detta arbete. Ett Riksidrottsuniversitet drar till sig duktiga och motiverade studenter, samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för landets elitidrottare att kombinera idrottssatsning med studier och senare en övergång till en civil karriär, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Umeå universitet blev tillsammans med Gymnastik och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan och Göteborgs universitet/Chalmers, ett av de tre första Riksidrottsuniversiteten år 2015. Dessa fortsätter vara Riksidrottsuniversitet, men från och med hösten 2018 utökas antalet lärosäten även med Mittuniversitetet, samt Högskolan i Halmstad tillsammans med Malmö universitet. Utöver Riksidrottsuniversitetet erbjuds även ett antal andra lärosäten bli så kallade Elitidrottsvänliga lärosäten.

I satsningen 2018-2022 ingår också akademisk tränarexamen och praktiknära forskning som bidrar till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar och bättre stöd till aktiva. Dessutom har Riksidrottsförbundet i samarbete med Riksidrottsuniversiteten och Elitidrottsvänliga lärosäten, tagit fram vägledande rekommendationer för kombinationen elitidrott och högskolestudier. Sverige och Riksidrottsförbundet är först i Europa med att ta fram nationella riktlinjer för att underlätta för elitidrottares dubbla karriärer.

– Det känns jättebra att Umeå universitet nu får möjlighet att fortsätta driva och vara ett av de ledande universiteten med att utveckla en nationell modell för samarbetet mellan idrotten och akademin, säger Pernilla Eriksson, Projektledare för Riksidrottsuniversitetet på Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare vid Idrottshögskolan, samt projektledare för Riksidrottsuniversitetet på Umeå universitet
Telefon: 070-527 15 26
E-post: pernilla.eriksson@umu.se

Fakta

Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet och olika specialidrottsförbund. Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten. Den nationella modellen för RIU innehåller fyra utvecklingsdelar:

1. Särskilda utbildningssatsningar.
2. Möjlighet för elitidrottare till anpassade universitetsstudier.
3. En miljö som möjliggör satsning på elitidrott.
4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära idrottsforskning.

Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU. Gemensamt för alla EVL är att de erbjuder en god miljö för elitidrott och studier genom hjälp med individuellt anpassade studier. Arbetet sker i samarbete med RF och Specialidrottsförbunden.