"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-13

Umeå universitet bidrar till etiskt AI i Europa

NYHET Ansvarsfull artificiell intelligens, etiska vägval och ett gott liv för människan är en viktig del av AI4EU, ett nytt stort EU-projekt där Umeå universitet är en av de 79 partnerna.

Text: Mikael Hansson

Nyligen hölls ett möte i Barcelona som en kickoff för AI4EU, ett stort europeiskt gemensamt projekt inom artificiell intelligens. Projektet finansieras av Europeiska kommissionen med 20 miljoner euro. 79 organisationer från 21 länder deltar, bland dessa 60 ledande forskningscentra.

Bland de 79 deltagarna är Sverige representerat av Umeå universitet och Örebro universitet.

– Från Umeå universitet kommer vi att leda uppdraget att utveckla metoder och verktyg för att integrera etiska och samhälleliga frågor i utformningen av AI-system. Vår uppgift blir bland annat att utvärdera och verifiera att etiska principer upprätthålls av system för artificiell intelligens, säger professor Virginia Dignum som 2018 utsågs till professor i Social and Ethical Artificial Intelligence vid Umeå universitet. Virginia Dignum är också associerad till Delft University of Technology i Nederländerna.

– AI4EU ligger i linje med Umeå universitetets ambitioner om en ansvarsfull artificiell intelligens och uppfyller Europeiska kommissionens vision om att artificiell intelligens ska ha människan i fokus och bidra till samhällets och människors välbefinnande. Inom detta projekt kommer vi att mycket konkreta utforma verktyg för att garantera etik inom design av AI och inte nöja oss med enbart de högtidliga orden om betydelsen av etik, säger Virginia Dignum.

Det nu startade projektet kommer att bidra till skapandet av "Ethics Observatory AI4EU" som ska utveckla metoder och verktyg för mänskliga, etiska och juridiska värden i samband med utveckling av AI.

Fakta om AI4EU

Resultaten av AI4EU ska leda till en ny och omfattande strategisk forskningsinnovationsagenda för Europa. AI4UE ingår i den samordnade planen för AI som Europeiska kommissionen presenterade den 7 december 2018 för att främja användningen av artificiell intelligens i Europa. AI4EU-projektet har beviljats 20 miljoner euro i finansiering från Europeiska kommissionen.

AIEU står för Artificial Intelligence for the European Union.