"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-14

Umeå universitet ska leda prestigefyllt EU-finansierat forskningsinitiativ om zikavirus

NYHET Umeå universitet ska koordinera Zika Preparedness Latin American Network (ZikaPLAN), ett unikt internationellt konsortium för zikaforskning. I det nya EU-finansierade Horisont 2020 projektet ingår 25 forskningsinstitut i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien. Under en fyraårsperiod ska ZikaPLAN fokusera på att fylla de största kunskapsluckorna när det gäller zikaviruset. Men huvudsyftet är att på sikt bygga upp ett hållbart latinamerikanskt nätverk för bättre beredskap mot framtida infektionssjukdomar.

– Det är en stor ära att EU ger oss ansvaret att leda detta viktiga globala nätverk av forskare, inte minst i Latinamerika. Detta initiativ är en del av en större kollektiv svarsåtgärd mot zika idag, men också mot andra framtida infektionssjukdomar på sikt, säger Annelies Wilder-Smith, som är en ledande forskare kring infektionssjukdomar, gästprofessor vid Umeå universitet och vetenskaplig ledare för ZikaPLAN.

Det var Europakommissionens direktorat för forskning och innovation som i förra veckan beslutade att uteslutande finansiera ZikaPLAN, trots en hård konkurrens med många förslag från andra välmeriterade forskningsinstitut. Forskningsanslaget för ZikaPLAN är på totalt 12,5 miljoner Euro, varav 1,6 miljoner Euro går till Umeå universitetet för projektledning och forskning. Det är det största EU-anslaget hittills för Umeå universitet. ZikaPLAN kommer att ledas av Enheten för epidemiologi och global hälsa och Centrum för forskning om global hälsa vid Umeå universitet.

– Umeå universitetets framgångsrika ledarskap av det nyligen avslutade EU-finansierade projektet DengueTools spelade troligtvis en viktig roll i kommissionens val av ZikaPLAN. Efter beskedet om ZikaPLAN fick vi även höra från kommissionen att de hoppas vi ska ’sköta ledarskapet lika bra som vi gjorde med DengueTools’, säger Raman Preet, som är projektledare ZikaPLAN och tidigare för DengueTools.

I ZikaPLAN kombineras styrkorna hos 25 forskningsinstitut i Latinamerika, Nordamerika, Afrika, Asien samt ett antal akademiska centra i Europa och deras samarbetspartners. Projektet har två huvudsyften:

  • Adressera och fyll befintliga kunskapsluckor kring zikaviruset. På EUs begäran kommer det inom projektet forskas kring en mängd olika aspekter av zika. Till dessa hör kopplingen mellan zika och fosterskador samt neurologiska komplikationer; det kliniska sjukdomsspektrumet; avgörande faktorer för allvarligt insjuknande; patogenes, framförallt vad gäller utvecklingen av neurologiska sjukdomar; hur zikaviruset överförs; utveckling av nya diagnos- och utvärderingsmetoder; sjukdomsbörda och riskfaktorer för geografisk infektionsspridning; mätningar av antalet barn som föds med zika-relaterade fosterskador; sociologiska studier till stöd för strategisk kommunikation mot invånare i zikadrabbade områden; framtagning av nya smittskyddande åtgärder för människor; nya datamodeller som kan ge beslutsfattare underlag för evidensbaserade strategier kring myggbekämpning och vaccinering.
     
  • Uppbyggnad av kapacitet för långsiktig beredskap inför nya sjukdomsutbrott. Projektets olika delar ska utformas så att de tillsammans med forskningsresultaten utgör grunden för byggandet av ett långsiktigt latinamerikanskt nätverk som är kapabelt att svara snabbt, storskaligt och koordinerat vid potentiella utbrott av infektionssjukdomar i regionen. Syftet är att insatserna i ZikaPLAN ska användas för att bygga upp kapacitet att svara mot framtida infektionssjukdomar, bortom projektets fyraårsperiod.

I projektet ingår forskare i global hälsa och virologi vid Umeå universitet. Professor Annelies Wilder-Smith kommer, vid sidan av sin roll som vetenskaplig ledare, att bedriva epidemiologisk forskning om zikaviruset. Docent John Kinsman kommer att fokusera på hur sociologiska studier kan stödja strategisk kommunikation med människor i zikadrabbade områden. Docent Joacim Rocklöv kommer att fokusera på framtagandet av datamodeller för evidensbaserad myggbekämpning. Virologen professor Niklas Arnberg ska fokusera på neuropatogenes, det vill säga vad som ligger bakom zika-relaterade neurologiska fosterskador såsom mikrocefali.

– Det känns enormt glädjande att EU-kommissionen visar ett sådant stort förtroende för Umeå universitet att de nu ger oss i uppgift att leda detta storskaliga internationella initiativ i kampen mot zika. Vi ser fram emot att genom vår forskning göra vårt yttersta för att minimera zikavirusets konsekvenser i framtiden, säger professor Peter Byass, som leder Umeå universitets Centrum för forskning om global hälsa.

De forskningsinstitut som samarbetar i ZikaPLAN är:

London School of Hygiene and Tropical Medicine (UK), University of Glasgow (UK), University of Oxford (UK), Queen Mary University of London (UK), University of Ulster (UK), Katholieke Universiteit Leuven (BE), Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (NL), Institut Pasteur (FR), Fundacion Universidad del Norte (CO), Universidad del Valle (CO), Foundation Merieux (FR), University of Liverpool (UK), University of North Carolina at Chapel Hill (US), La Jolla Institute for Allergy and Immunology (US), Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde (BE), Universidade de Sao Paulo (BR), Instituto Butantan (BR), Associacao Technica-Cientifica Estudo Collaborativo Latino Americano de Malformacoes Congenitas (BR), Fundacao Oswaldo Cruz (BR), Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri (CU), Institut Pasteur de Dakar (SN), Schweizerisches Tropen- und Public Health Institut (CH), International Vaccine Institute (KR), och Fundacao Universidade de Pernambuco (BR).

För mer information, vänligen kontakta:

Karl-Erik Renhorn, Research Manager, ZikaPLAN, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitetTelefon: 090-785 13 28
E-post: karl-erik.renhorn@umu.se

Högupplöst pressbild: https://mediabank.umu.se/detail/7691

ZikaPLAN-gruppen vid Umeå universitet (f.v): Joacim Rocklöv, Karl-Erik Renhorn, Niklas Arnberg, Lena Mustonen, Andreas Ekholm, John Kinsman och Raman Preet. Inte på bild: Professor Annelies Wilder-Smith (vetenskaplig ledare) och Peter Byass. Foto: Mattias Pettersson.

Redaktör: Daniel Harju