"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-24

Umeå universitet startar arkitektutbildning hösten 2009

NYHET Högskoleverket har i dag gett Umeå universitet examensrätt för den planerade arkitektutbildningen. Programmet startar hösten 2009 och siktet är inställt på att skapa en internationell topputbildning.

– Det är första gången sedan 1966 som en arkitektutbildning startar i Sverige och det är oerhört glädjande att Högskoleverket gett Umeå universitet det förtroendet. Detta är något som Umeå universitet verkligen brinner för och vi kommer nu att göra en kraftfull satsning för att rekrytera de bästa lärarna. Vi planerar att nå dem inte bara i Sverige utan även internationellt, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

Totalt satsar Umeå universitet 37,5 miljoner kronor i extra resurser för att rekrytera lärare och för att köpa in avancerad utrustning. Arkitektutbildningen är femårig och kommer varje år att ta in 45 studenter, såväl utländska som svenska. Ansökan kommer bland annat att ske via arbetsprover. De färdigutbildade Umeåarkitekterna ska kännetecknas av att de har innovativa, konstnärliga, vetenskapliga och professionella kompetenser. Utbildningen kommer att ha en tydlig internationell inriktning och de färdigutbildade studenterna förväntas vara verksamma inte bara i Sverige, utan också på en internationell marknad.

Studenterna flyttar hösten 2010 in i en ny byggnad som är särskilt utformad för att passa denna arkitekthögskola. Byggnaden kommer att bli en del av området vid Designhögskolan och Konsthögskolan som går under namnet Konstnärligt campus. På denna plats kommer även Bildmuseet, som har en av landets mest omfattande utställningsverksamheter av samtida konst, och HUMlab, som har en framstående verksamhet inom området digital visualisering, att ingå.
– Konceptet bygger på ett nära samarbete mellan de olika verksamheterna för att konst, design och arkitektur tillsammans ska kunna dra nytta av varandra. Konstnärligt campus kommer att bli en miljö som attraherar kreativa människor från Umeå, Sverige och världen, berättar Göran Sandberg.

Rektor för Arkitekthögskolan blir Peter Kjær, internationellt respekterad arkitekt och tidigare rektor för Arkitektskolan i Århus, en av Europas främsta arkitektutbildningar. Arkitekthögskolan vid Umeå universitet kommer att ledas av en styrelse där såväl universitetsrepresentanter som yrkesverksamma arkitekter ska ingå. Dessutom ska ett rådgivande organ kopplas till högskolan för att kvalitetssäkra och utveckla utbildningen. Den gruppen ska bestå av internationellt kända arkitekter och arkitektutbildare. Umeå universitets arkitektutbildning blir den fjärde i Sverige som ger en fullvärdig arkitektexamen. Sedan tidigare ges utbildningen vid KTH, Chalmers och Lunds tekniska högskola. Högskoleverket kommer efter tre år att utvärdera utbildningen vid Umeå universitet.

För ytterligare information, kontakta: Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet Telefon: 070-318 12 75
E-post: rektor@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman