"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-02 Uppdaterad: 2024-05-08, 16:39

Umeå universitet utsatt för omfattande cyberattack

NYHET Den 2 maj upptäcktes en pågående cyberattack mot Umeå universitet. En djupare undersökning visar att attacken är allvarlig. Extra skyddsåtgärder är vidtagna.

ITS, enheten för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet, upptäckte cyberattacken den 2 maj. Omedelbart påbörjades ett omfattande arbete med att genomföra felsökning samt andra åtgärder för att stoppa attacken. Den 8 maj är bedömningen att läget är stabilt, men skyddsåtgärder fortsätter.

Uppdatering av lösenord 

Som en fortsättning på säkerhetsarbetet uppmanas samtliga studenter och medarbetare att skapa nytt lösenord kopplat till sitt UMU-id. För de som inte redan har multifaktorautentisering (MFA) installerat kommer de uppmanas att även göra det.

– Vi förstår att det kan ställa till det för vissa av våra studenter och medarbetare, men det är en säkerhetshöjande åtgärd som är nödvändig. Jag tror ändå att alla har förståelse för att detta behöver genomföras nu och det är en relativt enkel åtgärd, som vi alla ändå ska göra med jämna mellanrum. Servicedesk är dessutom extra bemannad för att hjälpa till och vi hoppas att det ska fungera så bra som möjligt med hjälp av de manualer som finns, säger Therese Strandberg, enhetschef vid Enheten för IT-stöd och systemutveckling.

"Ett angrepp på hela samhället"

– IT-intrång är tyvärr en realitet i dag, och jag vill verkligen betona att vi tycker det är väldigt allvarligt och faktiskt ett angrepp på hela samhället. Vi har polisanmält och gör nu det vi kan för att skydda medarbetare, studenter och vår verksamhet. Påverkan på vår dagliga verksamhet har som väl är varit ganska begränsad hittills och jag vill rikta ett tack till alla som är involverade i att lösa situationen, säger Hans Wiklund, universitetsdirektör.

Extra skyddsåtgärder är vidtagna, vilket leder till vissa störningar i system och digitala verktyg som universitetets anställda och studenter använder. 

– Ambitionen är att fler nedstängda system kommer att öppnas upp så snart det är säkert, säger Therese Strandberg, enhetschef vid Enheten för IT-stöd och systemutveckling.

"Vi har nått en platå"

Den 8 maj är bedömningen att universitetet klarat sig bra från den attack som upptäcktes den 2 maj. Men skyddsarbetet fortsätter och än kan det påverka system och digitala verktyg för studenter och medarbetare, även om de allra flesta kan utföra sina studier och arbeta obehindrat.  
 
– Just nu har vi kommit till en platå där vi kan andas ut lite efter intrånget och ser inget som tyder på att attacken fortfarande är aktiv. Men skyddsarbetet fortsätter och kommer att pågå en tid framöver. Vi kommer inte ta några risker, säger Therese Strandberg, enhetschef vid Enheten för IT-stöd och systemutveckling. 
 
Hon vill betona att de eventuella störningar som medarbetare och studenter upplever i detta skede helt och hållet är orsakade av universitetets skyddsarbete. 
 
– Vi är tacksamma att många studenter och medarbetare visar stor förståelse över att det är nödvändigt att vi alla gör det vi kan för att skydda oss och universitetet. Även om det kan innebära att det blir lite krångligt och att vi måste ingripa med väldigt kort varsel, som vid bytet av lösenord.