"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-01

Umeåforskare antagen till spetsforskningsprogrammet Pro Futura

NYHET Elise Dermineur, historiker, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har av Riksbankens Jubileumsfond antagits till spetsforskningsprogrammet Pro Futura.

Elise Dermineur

Pro Futura är ett spetsforskningsprogram där juniora forskare ges exeptionella möjligheter att utvecklas och ägna längre tid åt fri forskning.

Programmet är ett samarbete med Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS, ett av Europas främsta institut för avancerade studier. Det initierades 1999 av just SCAS och RJ.

Varje lärosäte bjuds in att nominera upp till fyra forskare. Forskarna måste befinna sig mellan tre och åtta år efter doktorsexamen. Av dessa antas mellan 10 och 20 procent till programmet.

Urvalet sker i två steg och bedömningen görs av internationella och svenska seniora toppforskare. I ett första steg läser urvalskommittén cv:n och forskningsplaner för samtliga nominerade och väljer sedan ut några som kallas till intervju. Därefter läser urvalskommitttén de nominerades avhandlingar och ytterligare tre vetenskapliga arbeten.

Elise Dermineur arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt knutet till Lunds universitet, men kommer när hennes Pro Futura-tid startar under nästa år, åter vara verksam vid Umeå universitet.

Elise Dermineurs avhandling handlade om kvinnor i det rurala Frankrike mellan 1650 och 1789. Det är också inom eknomisk och social historia i det förindustriella Europa som hennes intresse ligger.

Hennes Pro Futura-forskning handlar om skuldsättningen och krediternas historia under förindustriell tid, där hon särskilt uppmärksammar kvinnors deltagande. Forskningen har alla förutsättningar att bli nydanande både empiriskt och begreppsmässigt. 

Detta är andra året i följd som humanistiska fakulteten vid Umeå universitet har en forskare inom Pro Futura-programmet. 2013 var det Virginia Langum som utsågs till en av fyra inom programmet.

Forskarna som har antagits till Pro Futura-programmet kommer att hälsas välkommen till programmet vid en ceremoni som äger rum kl. 18.15 torsdagen den 18 september i Linneanum i Uppsala. 

Läs mer om vilka som antagits till Pro Futura på rj.se

Redaktör: David Meyers