"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-25

Umeåforskare avråder från masstest av PSA för att spåra prostatacancer

NYHET Det finns inte tillräckligt starkt vetenskapligt stöd för massundersökning (screening) med PSA för tidig diagnostik av prostatacancer. Det konstaterar en ledare i tidskriften British Medical Journal med stöd av bl.a. en artikel som utgår från Medicinska biobanken i Umeå.

PSA (prostataspecifikt antigen) är ett protein som produceras av prostatakörteln och kan spåras i blodet. PSA-värdet är oftast förhöjt hos män med prostatacancer men även vid godartad förstoring av prostatan. Den springande punkten, enligt analysen i tidskriften, är att PSA-testet inte är tillräckligt känsligt för att utesluta cancer. En screening skulle därmed ge för många utslag och leda till onödiga undersökningar och behandlingar av friska personer.

Bakom slutsatsen ligger bl.a. en studie från Medicinska biobanken där Benny Holmström, doktorand vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, och flera andra Umeåforskare under ledning av Pär Stattin har granskat PSA-testet.

PSA-screening förekommer redan i många länder, men metoden är omstridd. I den här studien granskas effektiviteten genom att undersöka hur väl PSA-värdena kunde förutsäga en framtida cancerdiagnos. Utifrån PSA-analyser av blodprov i biobanken, tagna flera år före diagnosen, från 540 män med prostatacancer och 1 034 friska kontrollpersoner drar forskarna slutsatsen att testet inte klarar de formella krav som ställs på en undersökning som ska kunna användas för screening. Författarna konstaterar att man måste finna ytterligare markörer som säkrare kan påvisa tidig och allvarlig prostatacancer innan befolkningsbaserad screening kan införas.

För mer information, kontakta gärna överläkare Benny Holmström, Gävle sjukhus, tel. 070-211 36 16,
e-post: benny.holmstrom@lg.se eller professor Pär Stattin, enheten för urologi, Umeå universitet, tel. 090-785 22 91,
e-post: par.stattin@urologi.umu.se

Referens:
Holmström B, Johansson M, Bergh A, Stenman U-H, Hallmans G, Stattin P. Prostate specific antigen for early detection of prostate cancer: longitudinal study. British Medical Journal,
http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.b3537

Redaktör: Hans Fällman