Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 07 dec, 2015

Umeåforskare har upptäckt unika muskelfibrer i människans svalgmuskulatur

NYHET Forskare vid Umeå universitet har upptäckt unika fibrer i de muskler som reglerar gommens läge vid andning, sväljning och tal hos både vuxna och barn. Muskelfibrerna verkar vara vanligare hos snarkare och patienter med sömnapné. Detta enligt en nyligen publicerad artikel i tidskriften Journal of Anatomy.

– Upptäckten av den här gruppen speciella muskelfibrer ger oss större insikt i de övre luftvägarnas komplexa anatomi, fysiologi samt evolutionära specialisering, säger Farhan Shah, som är forskare vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, och förste författare av artikeln.

– De här fibrerna har en unik molekylär uppbyggnad som kännetecknas av att vissa nyckelproteiner saknas eller är modifierade. Det anmärkningsvärda är att avsaknaden av dessa proteiner endast tidigare rapporterats i samband med genetiska muskelsjukdomar, förklarar Farhan Shah.

Farhah Shah. Foto: Per Melander
Farhan Shah. Foto: Per Melander

Forskarteamet vid laboratoriet för muskelbiologi, under ledning av docent Per Stål, har ett nytt tillvägagångssätt för att undersöka om vibrationer och sträckningar i svalgvävnad vid snarkning kan orsaka neuromuskulära skador i de övre luftvägarna och leda till obstruktiv sömnapné och sväljsvårigheter. De unika muskelfibrerna upptäcktes i studier hos både friska personer och patienter med obstruktiv sömnapné och sväljstörningar.

Det pågående forskningsprojektets övergripande mål är att studera störningar i muskelfunktion i övre luftvägarna hos patienter med sömnapné och sväljsvårigheter. Sömnapné är förknippat med allvarliga hälsorisker såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, demens och tidig död.

– Vår publicerade upptäckt är inte bara viktig för att bättre förstå funktion hos friska personer utan även för att kunna utvärdera neuromuskulära skador hos patienter med funktionella störningar i svalget. Resultaten från forskningsprojektet kommer förhoppningsvis att leda mot mer effektiva behandlingsstrategier i framtiden. Vårt fynd är ett litet men viktigt steg i den riktningen, säger docent Per Stål vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi.

Foto: Flickr

Läs en digital publicering av artikeln i Journal of Anatomy

Om studien

Journal of Anatomy, artikel:  Unique expression of cytoskeletal proteins in human soft palate muscles (2015). Shah, F., Berggren, D., Holmlund, T., Levring Jäghagen, E. och Stål, P.
DOI: 10.1111/joa.12417

För mer information, vänligen kontakta:

Farhan ShahInstitutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitetTelefon: 090 786 5136
E-post: farhan.shah@umu.se

Nedladdningsbar porträttbild på Farhan Shah

Redaktör: Daniel Harju