"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-08

Umeåforskare hjälper Europa att bekämpa spridningen av zikaviruset

NYHET Forskare vid Umeå universitet hjälper till med att utvärdera risken att viruset Zika sprider sig till Europa. Genom att beskriva virusets överföringssäsong och vilka riskområden som finns, samt använda sin ledande expertis kring dengueviruset, bidrar Umeåforskarna till att utveckla strategier för hur zika kan kontrolleras.

– Från ett europeiskt perspektiv så är det omedelbart bästa svaret mot zika att försöka förhindra virusets spridning där utbrottet nu sker, säger Joacim Rocklöv, epidemiolog vid Institutet för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

När Europa nu svarar på det växande globala hotet från zikaviruset bistår Umeåforskarna, som är ledande experter på dengue och andra myggburna virus, med värdefulla expertråd. Dengue- och zikavirusen bärs av liknande myggsorter och delar en mängd drag när det gäller virusinfektionernas uttryck. Vad forskarvärlden idag vet om dengue kommer därför vara av stor vikt i arbetet med att förstå och förhindra spridningen av zika. I detta arbete är Umeå universitets nuvarande ledande roll inom dengueforskning ytterst relevant. Forskarna har nu kontakt med det Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC) och ger expertråd kring de många kunskapsluckor som finns kring Zika.

Umeå Universitet har sedan 2011 stått värd för det EU-finansierade forskningskonsortiet DengueTools, som utvecklat olika innovativa metoder för att förutspå och motverka det myggburna viruset. Det internationella forskningsarbetet, vilket inkluderar 14 partner i 11 olika länder, har resulterat i en forskningsmodell som nu kan användas i kampen mot zikaviruset.

– För att motverka spridningen av zika kan vi använda den välfungerande infrastruktur och kunskap vi redan byggt upp genom DengueTools-konsortiet. I denna befintliga modell är Brasilien, ett land som drabbats hårt av zika, redan en stark partner, säger Joacim Rocklöv.

Världshälsoorganisationen (WHO) meddelade den 1 februari att den snabba spridningen av zikaviruset är en akut global hälsorisk, ett uttalande som var i linje med EU:s tidigare besked om att de kommer stödja forskning på området. Förutom rollen som expertkonsulter till ECDC kommer Umeåforskarna, under ledning av Joacim Rocklöv och professor Annelies Wilder-Smith, nu att svara på EU:s utlysning och dra nytta av de befintliga samarbetspartners, infrastruktur, tekniker och arbetsmodeller som redan utvecklats genom DengueTools-konsortiet.

Videointervju

Intervju med Joacim Rocklöv, Institutet för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, om zika och andra virus (på engelska).
Foto: Mattias Pettersson och Hans Karlsson, Umeå universitet.

Ladda ned videointervjun med Joacim Rocklöv via Vimeo.
Fråga 1 (00:00–00:36): Vad är viktigast just nu?
Fråga 2 (00:37–01:41): Varför är denna forskning viktig? Vilka är era mål?
Fråga 3 (01:42–03:16): När börjar ni arbeta med detta projekt?
Fråga 4 (03:17–03:51): Kort bakgrundsinformation

Ladda ned video med tillhörande miljöbilder/B-roll via Vimeo.

För mer information, vänligen kontakta:

Joacim RocklövInstitutet för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitetTelefon: 070 636 1635
E-post: joacim.rocklov@umu.se

Högupplösta porträttfotonFoto: Mattias Pettersson

Redaktör: Daniel Harju