"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-25

Umeåforskare i EU-workshop om gränslösa hot från infektionssjukdomar

NYHET Från Umeå universitet har två experter på infektionssjukdomar deltagit i en workshop den 19-21 september i Luxemburg, anordnad av Europakommissionen. Workshoppen fokuserade på evidensbaserade sätt att stärka beredskapen och svarskapaciteten mot utbrott av vektorburna sjukdomar. Experterna tog bland annat upp farorna med ökad spridning av infektionssjukdomar på grund av klimatförändringar.

Workshoppen, som organiserades inom ramarna för ett stort forskningskonsortium, adresserade också intrasektoriella aspekter av beredskap mot utbrott av sjukdomar såsom att sammanställa bästa tillgängliga evidensbaserade underlag för beslutsfattare och att dela kunskaper om innovativa svarsåtgärder. Från Umeå universitet deltog förutom Dr. Osama Ahmed Hassan och professor Birgitta Evengård vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Universitetets representanter var inbjudna genom European CBRNE Center att som epidemiologer och experter på infektionssjukdomar ingå i den grupp som i workshoppen utvecklade fallstudier.

– Det här mötet är en del en större pågående mobilisering av forskare mot hotet från infektionssjukdomar såsom zika, chikungunya och West Nile-feber. Vi som är här delar med oss av kunskaper och resultat för att förbättra och stärka beredskapen och koordineringen mot sjukdomsutbrott på både nationell och EU-nivå, säger Osama Ahmed Hassan, som är expert på vektorburna infektionssjukdomar och medlem i nätverket One Health Sweden.

Workshoppen organiserades inom ramarna för forskningskonsortiet CELESTE (The Case studies, Exercises, Learning, Surveys and Training across Europe), där European CBRNE Center vid Umeå universitet är en av fyra partner. CELESTE-konsortiet har ett ramavtal med Europa Kommissionen där man utför uppdrag åt EU:s Generaldirektorat för Hälsa och Livsmedelssäkerhet (DG Health and Food Safety). Workshopen var ett sådant uppdrag.

– Den här förberedande workshoppen är en viktig del av ett helt nödvändigt arbete för att förstärka hälsosäkerheten i EU och globalt. Vi gläds åt att Umeå universitet fortsätter att spela en ledande roll i denna mobilisering på EU-nivå, säger Birgitta Evengård, som är en av ledarna för det nordiska forskningssamarbetet kring klimat och hälsa, CLINF.

För mer information, vänligen kontakta:

Birgitta Evengård, Institutionen för klinisk mikrobiologiTelefon: 070-234 9820
E-post: birgitta.evengard@umu.se

Osama Ahmed Hassan, Institutionen för klinisk mikrobiologiTelefon: 070-638 2571
E-post: osama.a.hassan@umu.se

Svenja Stöven, Samordnare, Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitetTelefon: 090-786 7846
E-post: svenja.stoven@umu.se

Redaktör: Daniel Harju