"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-17

Umeåforskare i franskt samarbete beskriver bakteries genuttryck i Nature

NYHET I tidskriften Nature publicerar nu fem forskare vid Umeå universitet i samarbete med en fransk grupp vid bl.a. Pasteurinstitutet i Paris en detaljerad kartläggning av genuttrycken hos den sjukdomsframkallande Listeria-bakterien.

Listeria monocytogenes orsakar flera olika typer av infektioner hos människor, i första hand angrips personer med nedsatt immunförsvar men också gravida. Bakterien finns normalt i olika födoämnen, särskilt mejeriprodukter. Den kan efter att ha tagit sig in i kroppen genom munnen passera från mag-tarmkanalen ut i blodet och lymfsystemet. Efter tillväxt i levern och mjälten kan den senare sprida sig till hjärnan eller moderkakan och orsaka dödliga infektioner.

I den artikel som publiceras i Nature detaljstuderas genuttrycket i Listeria monocytogenes med en speciell teknik (högupplöst tiling-array), som möjliggör exakt beskrivning av hur olika gener aktiveras eller blockeras som reaktion på yttre påverkan. Forskarna har studerat bakterien under flera olika betingelser, t.ex. under tillväxt i tarmkanalen och i blodet. Resultaten antyder att Listeria monocytogenes använder flera olika typer av regulatorsystem beroende på impulserna från omgivningen. Exempelvis har den många s.k. små RNA som samordnar dess sjukdomsalstrande förmåga. I huvudsak visar artikeln att den studerade bakterien använder mer komplexa regulatoriska mekanismer än man tidigare trott.

Fem av författarna – Edmund Loh, Jonas Gripenland, Teresa Tiensuu, Karolis Vaitkevicius och Jörgen Johansson (gruppledare) – arbetar vid Inst. för Molekylärbiologi, Umeå universitet, och är där också knutna till MIMS (The Laboratory for Molecular Infection Medicine, Sweden).

För mer information, kontakta:

forskarassistent Jörgen Johansson, Inst. för Molekylärbiologi
tel. 090-785 25 35,
e-post jorgen.johansson@molbiol.umu.se

Referens:
A Toledo-Arana, O Dussurget, G Nikitas, N Sesto, H Guet-Revillet, D Balestrino, E Loh, J Gripenland, T Tiensuu, K Vaitkevicius, M Barthelemy, M Vergassola, MA Nahori, G Soubigou, B Régnault, JY Coppée, M Lecuit, J Johansson, P Cossart. The Listeria transcriptional landscape from saprophytism to virulence Advance Online Publication (AOP) www.nature.com/nature
(DOI 10.1038/nature08080)