"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-07-05

Umeåforskare i Science löser gammal gåta: Visar vilket enzym som kopierar arvsmassan

NYHET För första gången visas nu vilket enzym som kopierar cellernas arvsmassa. Upptäckten publiceras i tidskriften Science av forskare vid Umeå universitet i samarbete med en grupp i USA som leds av den nyligen utsedde hedersdoktorn Thomas A. Kunkel.

Den mänskliga arvsmassan har tidigare kartlagts, liksom arvsmassan hos allt fler andra organismer. Däremot saknas kunskap om hur arvsmassan kopieras och repareras så effektivt och exakt. Vid dessa processer deltar alltid ett s.k. DNA-polymeras, ett enzym som utför själva nybildningen av arvsmassa. Arvsmassan består av två DNA-strängar, men man har inte vetat vilket polymeras som kopierar de båda DNA-strängarna. Det har dock varit kännt att DNA-polymeras epsilon svarar för en stor del av denna syntes hos högre organismer och det med mycket hög nogrannhet.

Forskarna beskriver i artikeln hur de muterat DNA-polymeras epsilon och skapat ett enzym som gör ett speciellt fel när det kopierar arvsmassan. Det medför att enzymet lämnar en signatur på alla platser som det kopierar arvsmassan i cellen. Genom att läsa av var signaturen finns har forskarna sedan kunnat avgöra att DNA-polymeras epsilon kopierar arvsmassans ena sträng, den s.k. ”leading”-strängen.

Man har under årtionden frågat sig vilket enzym som syntetiserar just denna del och nu äntligen funnit bevis. Dessa forskningsresultat, som beskriver grundläggande biologiska funktioner, ger möjlighet till ökad förståelse av hur mutationer uppkommer i arvsmassan. Mutationer som till exempel kan leda till cancersjukdomar.

Från Umeå universitet medverkar Erik Johansson, forskare vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tillsammans med doktoranden Isabelle Isoz och laboratorieassistenten Else-Britt Lundström. De amerikanska medförfattarna Zacchary Pursell och Thomas A. Kunkel, nyligen utsedd till hedersdoktor vid Medicinska fakulteten, är verksamma vid National Institute of Environmental Health Sciences, NIH, i USA.

Artikeln kan läsas på www.sciencemag.org och har titeln "Yeast DNA polymerase epsilon participates in leading-strand synthesis" Pursell, Z.F., Isoz, I., Lundström, E.-B., Johansson, E., and Kunkel, T.A.

Erik Johanssons forskning beskrivs närmare i Umeå universitets projektdatabas.

För mer information kontakta Erik Johansson, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, mobil 073-620 50 61, tel. 090-786 66 38, e-post erik.johansson@medchem.umu.se

Redaktör: Hans Fällman