"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-09

Umeåforskare i The Lancet: Kroniska folksjukdomar hotar Sydostasien

NYHET Regeringarna i Sydostasien måste snabbt ta itu med program och insatser för att förebygga och kontrollera kroniska, icke smittsamma sjukdomar i sina länder, skriver Nawi Ng, gästforskare vid Umeå universitet, i tidskriften The Lancet.

Fler än 60 procent av dödsfallen i regionen orsakas idag av den här typen av sjukdom (eng. chronic non-communicable disease – NCD) och denna andel väntas öka. Det handlar framför allt om hjärt-kärlsjukdomar men också cancer, astma, diabetes och allergier. Nästan alla påverkas starkt av riskfaktorer som ökar eller redan är vanliga i Sydostasien: Rökning, högt blodtryck, fetma, hälsofarlig kost och brist på motion.

”Det saknas i allmänhet pålitliga och heltäckande epidemiologiska data i området och därför är det viktigt att skärpa övervakningen av sjukdomsmönstret och de riskfaktorer som kan påverkas”, skriver Nawi Ng som är gästforskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. ”Vidare måste hälso- och sjukvårdssystemen omformas för att kunna ge kronisk vård och medverka i det förebyggande arbetet.”

Han framhåller att nationellt och regionalt ledarskap är viktigt för att motverka NCD i området och föreslår bland annat att Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) tar upp frågan i FN:s generalförsamling i höst.

Ngs artikel om NCD ingår i ett block med sex artiklar om hälsoläget i Sydostasien som publicerades i The Lancet den 25 januari i år. Han samarbetade med professor Antonio Dans, University of the Phillipines, Manila; Cherian Varghese vid WHO:s Regional Office, Manila; E Shyong Tai, National University of Singapore; Rebecca Firestone vid China Medical Board och Harvard Global Equity Initiative, Cambridge; samt professor Ruth Bonita (University of Auckland, New Zealand) om att ta fram uppgifter om dessa sjukdomars förekomst och riskfaktorer i området.

Länk till Ngs artikelLänk till övriga Sydostasienartiklar i The Lancet

För mer information, kontakta gärnadr Nawi Ng (engelskspråkig)enheten för epidemilogi och global hälsa,mobil +46-768088203
e-post nawi.ng@epiph.umu.se