"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-17

Umeåforskare i USA-samarbete mot traktorolyckor

NYHET Ett framgångsrikt samarbete mellan forskare i Sverige och USA för att förebygga dödsolyckor med traktorer bland amerikanska bönder beskrivs i den avhandling som Julie Sorensen försvarar vid Umeå universitet den 20 februari.

Avhandlingsarbetet har genomförts i samverkan mellan forskare vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet och New York Center for Agricultural Medicine (NYCAMH) i Cooperstown, NY, USA. Syftet var att på sikt förebygga en av de vanligaste dödsorsakerna bland amerikanska bönder: Att en traktor välter och krossar sin förare. I Sverige försvann i praktiken denna typ av olyckor för flera decennier sedan genom lagstiftning om obligatorisk skyddsutrustning (störtbågar eller hytter) på alla traktorer. I USA däremot är det fortfarande tillåtet att använda fordonen utan dessa viktiga skyddsanordningar. Grovt uppskattat kör ungefär varannan farmare i delstaten New York utan tippskydd.

För att angripa problemet ur ett folkhälsoperspektiv har forskarna från Umeå universitet och NYCAMH utvecklat, genomfört och utvärderat en särskild kampanj för att uppmuntra bönderna i delstaten New York att montera tippskydd, eng. ”rollover protective structures” (ROPS), på sina traktorer. Avhandlingen beskriver utvecklingen av kampanjens uppläggning och genomförande samt presenterar resultat från en utvärdering av dess inverkan på böndernas attityd till och beredskap för att installera skyddsutrustningen.

Utvärderingen visar att antalet installerade tippskydd tiodubblades som resultat av kampanjen. Satsningen i New York väckte uppmärksamhet över hela USA och betraktas numera som den mest framgångsrika i sitt slag. Innan kampanjen drogs igång lades mycket forskning ner på att i samarbete med delstatens bönder kartlägga hinder och motivationsfaktorer inför beslutet att montera tippskydd på traktorn. Resultaten användes för att utforma ett handlingsprogram med bl a en riktad annonskampanj, ekonomiska rabatter och hjälp med att montera utrustningen.

Julie Sorensen är projektsamordnare vid New York Center for Agricultural Medicine (NYCAMH) och doktorand vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap. Hon kan nås på tel. 090-785 26 77 eller 090-13 13 74, e-post jsorensen@nycamh.com

Fredagen den 20 februari försvarar Julie Sorensen, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandlingmed titeln The Use of Social Marketing for Injury Prevention: Changing risk perceptions and safety-related behaviors among New York farmers Fakultetsopponent är prof. Peter Lundquist, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal 135, enheten för allmänmedicin, NUS.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-18261