"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-27

Umeåforskare påvisar magsårsbakterien i blodet

NYHET I tidskriften PLoS Pathogens visar professor Thomas Boréns forskargrupp vid Umeå universitet tillsammans med forskare i Beteshda, USA, för första gången att den s.k. magsårsbakterien Helicobacter pylori också kan sprida sig till och via blodet.

Att magsår orsakas av bakterien Helicobacter visades entydigt på 1980-talet och den upptäckten belönades 2005 med Nobelpriset i medicin till två australiensiska forskare. Numera är det också väl etablerat att en Helicobacter-infektion är den största riskfaktorn för magcancer, en av våra vanligaste cancerformer.

Bakteriens vidhäftning på slemhinnan i magen uppfattas allmänt som ett viktigt första steg för att utveckla symtom och begynnande sjukdom, t.ex. magkatarr. För att kunna fästa mot cellytorna använder H. pylori s.k. vidhäftningsproteiner. De sitter på bakteriens yta och binder till olika sockermolekyler på magens cellytor, vilket ger bakterien ordentligt fäste i magens turbulenta miljö.

I artikeln visas nu att bakterien under infektion söker sig vidare från magens cellytor till de underliggande blodkärlen. Väl där kan den också ta sig in genom kärlväggarna för att vidhäfta till de röda blodkropparna. På så sätt kan Helicobacter transportera sig vidare ut i kroppen.

Marina Aspholm, som är försteförfattare på detta arbete, har också kunnat visa att H. pylori använder det sk. SabA-proteinet för sin vidhäftning till de röda blodkropparna. Detta protein visade sig dessutom variera en del mellan Helicobacter-bakterier från olika patienter. Det innebär att SabA-proteinet förmår anpassa sig till att bättre passa cellytornas karaktär hos individen. Under pågående infektion kan H. pylori således anpassa sina vidhäftningsegenskaper både till den enskilda magslemhinnan och till de förändringar som inträffar där under kronisk infektion och inflammation.

Mer information: Professor Thomas Borén, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tel. 090-786 93 60, epost Thomas.Boren@medchem.umu.se

Artikeln är webbpublicerad på pathogens.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&ddoi=10.1371/journal.ppat.0020110

PLoS Pathogens (pathogens.plosjournals.org) är en vetenskaplig tidning som utges av PLoS, Public Library of Science, en icke-vinstdrivande organisation av forskare med ambitionen att göra vetenskaplig och medicinsk litteratur fritt tillgänglig för alla.

Redaktör: Hans Fällman