"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-07-02

Umeåforskare publicerar upptäckt: Lins och luktcell har samma ursprung

NYHET En grupp Umeåforskare har upptäckt en unik mekanism genom vilken samma signalmolekyl styr bildningen av både ögats lins och näsans luktceller.

Lukten och synen är två sensoriska system som är avgörande för vår förmåga att uppfatta omvärlden. Förmågan att känna lukter grundläggs genom att luktslemhinnan med dess luktceller utvecklas. Synförmågan är på motsvarande sätt beroende av att linsen i ögat bildas. Både luktslemhinnan och linsen utvecklas tidigt under fosterstadiet, men vilka signaler som styr hur de bildas har hittills varit okänt.

En forskargrupp vid Umeå universitet visar nu att samma signalmolekyl styr bildandet av både lukt- och linscellerna. Resultaten visar dessutom att celler som utsätts för signalen under kort tid blir luktceller medan en lång exponeringstid ger upphov till linsceller. Annars är det en vanlig mekanism att olika koncentrationer av en signalmolekyl kan ge upphov till olika celltyper.

Den här upptäckten, att skillnad i exponeringstid men inte koncentration av samma signal styr bildningen av två fundamentalt olika sensoriska organ, har stor principiell betydelse för vår förståelse av hur olika typer av celler bildas under fostertiden.

Resultaten publiceras idag i tidskriften Developmental Cell. Författare till artikeln är My Sjödal, Thomas Edlund och Lena Gunhaga, alla vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), Umeå universitet.

Ytterligare upplysningar:

Fo.ass. Lena Gunhaga, UCMM, tel. 090-785 44 35, mobil 070-2621879, e-post Lena.Gunhaga@ucmm.umu.se

Professor Thomas Edlund, UCMM, tel. 090-785 44 16, mobil 073-316 94 52, e-post Thomas.Edlund@ucmm.umu.se

M Sjödal, T Edlund, L Gunhaga: Time of Exposure to BMP Signals Plays a Key Role in the Specification of the Olfactory and Lens Placodes Ex Vivo, Developmental Cell, Volume 13, 141-149, 2007.

Redaktör: Hans Fällman