"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-20

Umeåforskare visar hur nervsystemets utveckling koordineras

NYHET Forskare vid Umeå universitet har identifierat de signaler som styr hur utvecklingen av de centrala och perifera nervsystemen koordineras i tid och rum.

En forskargrupp vid Umeå centrum för molekylär medicin, Umeå universitet har identifierat de signaler som koordinerar den tidiga utvecklingen av de centrala och perifera nervsystemen under fostertiden. Detta har stor principiell betydelse för vår förståelse av hur de centrala och perifera nervsystemen länkas ihop till ett fungerande system.

Människans nervsystem består av hjärnan och ryggmärgen som bildar det centrala nervsystemet (CNS) och sensoriska nervceller som ingår i det perifera nervsystemet (PNS). Information från vår omgivning, syn, lukt, hörsel etc., överförs från specifika sensoriska nervceller i PNS till det centrala nervsystemet där det bearbetas och styr vårt gensvar.

Dessa processer kräver att de två nervsystemen är funktionellt sammankopplade. Man vet att sammankopplingen grundläggs under fosterstadiet, men hur bildningen av de centrala och perifera nervsystemen koordineras i tid och rum har hittills varit okänd.

Resultaten publicerades i dagarna i tidskriften PLoS ONE. Författare till artikeln är Cedric Patthey, Lena Gunhaga och Thomas Edlund, alla vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), Umeå universitet.

För mer information, kontakta:

Professor Thomas Edlund, UCMM, tel. 090-785 44 16, mobil 073-316 94 52, e-post thomas.edlund@ucmm.umu.se

Forskarassistent Lena Gunhaga, UCMM, tel. 090-785 44 35, mobil 070-262 18 79, e-post lena.gunhaga@ucmm.umu.se

Referens: Patthey, C., Gunhaga, L. and Edlund, T. Early development of the central and peripheral nervous systems is coordinated by Wnt and BMP signals. PLoS ONE, 2008. www.plosone.org/doi/pone.0001625

Redaktör: Bertil Born