"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-25

Umeåforskares upptäckt lovar unikt läkemedel mot svårläkta sår

NYHET Ett nytt, unikt läkemedel som kan starta och påskynda läkningen av diabetiska och andra kroniska sår håller på att utvecklas vid Umeå universitet. Efter flera års framgångsrik experimentell forskning är det nu moget för klinisk prövning.

Bakom nyheten ligger en grupp forskare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik som har gjort det unika fyndet att proteinet plasminogen är en regulator som startar och påskyndar sårläkning genom att sätta igång den inflammatoriska reaktionen. Deras upptäckt publiceras nu i den högrankade tidskriften Blood.

- Vi har idag den kunskap som behövs för att ta fram ett läkemedel, kommenterar professor Tor Ny som är en av författarna till artikeln. Huvuddelen av den prekliniska forskningen är slutförd och vi har haft kontakt med läkemedelsverket för att diskutera program för klinisk prövning.

Plasminogen är ett välkänt plasmaprotein som produceras i levern och finns i alla kroppsvätskor. Umeåforskarna har omvärderat dess roll och kunnat visa att koncentrationen av plasminogen ökar dramatiskt i och runt sår, vilket är en viktig signal för att starta den inflammatoriska reaktion som krävs för läkningen. Vid diabetiska sår stiger inte nivån av plasminogen på samma sätt och det verkar vara orsaken till att dessa sår inte läker. På möss och råttor har forskarna kunna visa att läkningsprocessen startar direkt när man sprutar in plasminogen vid såren, som sedan fullständigt läker ut.

En cellinje för att producera plasminogen i större skala finns också framtagen och målet är att kunna inleda kliniska prövningar så fort finansiering för detta är ordnat. Förhoppningarna är höga eftersom plasminogen är ett kroppseget ämne som inte kan antas ha svårare biverkningar.

Behovet av ett biologiskt läkemedel för att behandla svårläkta sår är mycket stort. Diabetiska sår med nedsatt eller utebliven läkning är den svåraste typen av kroniska sår och drabbar årligen milliontals människor. Bland världens totalt ca 350 miljoner diabetespatienter utvecklar många diabetiska fotsår och 10–15 miljoner av dessa måste så småningom amputeras. Dagens behandling av diabetiska sår innehåller främst traditionell sårvård med kompresser och bandage; effektiva läkemedel saknas.

Umeåforskarna koncentrerar sig till att börja med på diabetiska sår, men medlet har också goda möjligheter att fungera på andra typer av svårläkta sår. Det gäller också skador på trumhinnan och tandlossning (parodontit). Det nya medlet har dessutom visat sig kunna användas för att bekämpa infektioner av antibiotikaresistenta bakterier (MRSA).

För mer information, kontakta gärna professor Tor Ny mobil 073-620 50 65
e-post tor.ny@medchem.umu.se

Referens

Yue Shen, Yongzhi Guo, Peter Mikus, Rima Sulniute, Malgorzata Wilczynska, Tor Ny, Jinan Li: Plasminogen is a key proinflammatory regulator that accelerates the healing of acute and diabetic wounds Blood. 2012 May 4. [Epub ahead of print]
artikellänk