Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 09 dec, 2016

Umeågrupp bidrar med forskningsmetod i ledande forskningsmanual

NYHET Lucia Mincheva-Nilssons forskargrupp vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Enheten för klinisk immunologi, har i den senaste versionen av handboken Current Protocols in Immunology bidragit med ett kapitel om deras metoder för exosomforskning. I och med att den inkluderas i manualen anses gruppens egenutvecklade metoder för isolering och karakterisering av exosomer vara ledande.

Lucia Mincheva-Nilsson
Foto: Umeå universitet

– Att vår grupp valdes ut bland världens ledande exosomforskargrupper att skriva ett kapitel om våra metoder är otroligt roligt, säger Lucia Mincheva-Nilsson.
Current Protocols in Immunology är en forskarhandbok som bidrar till att förbättra den vetenskapliga kvaliteten och lär ut de bästa labbmetoderna till unga forskare som etablerar sig. Att få hjälpa till med att utveckla exosomforskningen är ett hedrande uppdrag men också ett utmärkt kvalitetskvitto för vår egen forskning.

Current Protocols in Immunology är en internationellt ledande best practices-handbok med fullständiga redovisningar över immunologiska metoder. Den anses innehålla de mest sofistikerade forskningsprotokollen. Kapitlet som skrivits av Lucia Mincheva Nilssons grupp innehåller en komplett manual för isolering och karakterisering av exosomer. Gruppens egna metoder har utvecklats för framställning av exosom-anrikade vätskor, så kallade supernatanter från organ- och cellodlingar. Metoden för att isolera exosomer är baserad på så kallad sucrose-gradient ultracentrifugering. I kapitlet ingår också metoder för att verifiera isoleringsutbytet och renheten i de isolerade exosomerna.

Exosomer är små bubblor, ungefär 30-150 nanometer stora, som produceras av eukaryota celler hos människan och alla andra däggdjur och som utsöndras i blod, urin, saliv och andra kroppsvätskor. Exosomer agerar som budbärare av meddelanden mellan celler och influerar därmed viktiga biologiska processer både vid hälsa och sjukdom. En av de största utmaningarna och samtidigt en förutsättning för framgångsrik exosomforskning är förmågan att isolera dessa små bubblor, som endast är synliga i elektronmikroskop, i renaste möjliga form.

– Exosomforskningen är ett nytt och banbrytande område baserat på nanobiologi och nanomedicin. Det har öppnat upp för nya och spännande perspektiv och metoder för diagnostik och behandling av inte bara cancer utan också flera andra sjukdomar, förklarar Lucia Mincheva-Nilsson.

Länk till abstrakt av kapitlet i Current Protocols in Immunology

För mer information, vänligen kontakta

Lucia Mincheva-Nilsson, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Enheten för klinisk immunologi, Umeå universitetTelefon: 090-785 2237
E-post: lucia.mincheva-nilsson@umu.se

Om originalpubliceringen

Current Protocols in Immunology, kapitel: Isolation and characterization of exosomes from cultures of tissue explants and cell lines. Författare: Lucia Mincheva-Nilsson, Vladimir Baranov, Olga Nagaeva och Eva Dehlin. DOI: 10.1002/cpim.17

Redaktör: Daniel Harju