"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-16

Umeåledd studie i The Lancet: ”Julklapp till män med aggressiv prostatacancer”

NYHET En unik svensk-norsk prostatacancerstudie, som nu publiceras i tidskriften The Lancet, visar att lokal strålbehandling halverar dödligheten hos patienter med större och aggressiva tumörer.

En nordisk studie (SPCG-7/SFUO-3) har genomförts inom ramen för Skandinaviska prostatacancergruppen (SPCG) och Svensk förening för urologisk onkologi (SFUO) där man hos lokalt avancerad prostatatumörer eller mindre tumörer med aggressivt beteende studerat kombinationen av strålbehandling och hormoner gentemot enbart hormonbehandling i form av tablettbehandling/antiandrogener. Efter 10 års uppföljning visar resultaten att risken att dö i sin prostatacancer halveras med tillägget av strålbehandling (12% för dem som också fick strålbehandling mot 24% för dem som bara fick hormonbehandling). 

Studien har letts av Anders Widmark, professor i onkologi vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. ”Den här randomiserade studien visar för första gången att hos män med lokalt aggressiv prostatacancer ser man en betydande vinst med tillägget av strålbehandling mot enbart hormonbehandling. I Norden och Europa har funnits en tradition att enbart ge dessa patienter hormonell behandling, men resultatet visar klart att de bör erbjudas tillägg av strålbehandling”.

I Sverige diagnostiseras idag nästan 10 000 patienter med prostatacancer per år. Det är den absolut vanligaste enskilda cancersjukdomen. Studien omfattar totalt 880 patienter vid ett 40-tal kliniker i Norge och Sverige. Som hormonell behandling har enligt svensk tradition använts ett s.k. antiandrogen, dvs. en tablett som bromsar cancercellernas tillväxt genom att blockera den stimulerande effekten av könshormonet testosteron. Livskvaliteten var i stort sett likvärdig mellan de två behandlingsgrupperna förutom liten förväntad ökning av tarm och urinbesvär och något försämrad sexuell funktion.

Studien publiceras på The Lancets webbplats (http://www.thelancet.com/) den 16 december.

För mer information, kontakta gärna professor Anders Widmark, tel. 070-584 43 30,
e-post anders.widmark@onkologi.umu.se